Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Håll koll på det här under rapportsäsongen

En ny rapportsäsong väntar. För ett år sedan stod vi inför ett riktigt katastrofkvartal. Världsekonomin hade varit nerstängd och vinsterna rasade. I år är läget det motsatta.

Vi håller bokstavligt talat på att vaccinera oss ur krisen, och den stora majoriteten av alla bolag som är noterade på börsen har klarat den bra. Några undantag är givetvis delar av detaljhandeln, flyg- och hotellbolag. Världsekonomin håller som bäst på att öppna upp, och rejäla vinstlyft ligger i korten när bolagen snart ska visa korten.

Ett urstarkt kvartal väntar

I USA, där vinsterna är förhållandevis stabila över en konjunkturcykel tack vare den höga andelen kvalitetsbolag, väntas ett vinstlyft på över 60 procent i Q2 jämfört med samma kvartal förra året. I Europa som är en betydligt mer cyklisk marknad än USA till följd av den höga andelen industri och banker, väntas ett vinstlyft på strax över 100 procent. Att procenttalen blir så höga beror på de låga jämförelsetalen från förra året.

Ett tecken på att en stark rapportsäsong väntar är att ett rekordhögt antal amerikanska bolag har guidat för högre vinst än väntat under andra kvartalet, enligt en rapport från FactSet. Allt fler bolag har också nämnt ”inflation” i samband med sin finansiella kommunikation, men det behöver inte vara något negativt. Inflation lyfter försäljning och vinster i nominella termer, och kan därför vara en positiv drivkraft för aktier – åtminstone så länge inte centralbankerna tvingas ta fram räntevapnet för att dräpa den. Enligt FactSet uppger en majoritet av bolagen som pratar om inflation att de för att kompensera sig redan har höjt priserna, eller planerar att höja dem för att föra vidare de stigande kostnaderna till kunderna.

Stigande vinster är ingen garanti för stigande börs

Stora vinstökningar är tyvärr ingen garanti för att börsen ska stiga. Under det första kvartalet, då vinsterna blev dubbelt så höga som förhandsestimaten, gick börsen i sidled. Marknadens förväntningar behöver alltså inte vara desamma som analytikernas.

Ett tecken på att marknaden har höga förhoppningar om framtiden är att värderingarna överlag är höga. Både den svenska och amerikanska börsen handlas för närvarande till över 20 gånger nästa års vinst.En viktig bidragande orsak till de höga P/E-talen är de låga räntorna, men det handlar också om att marknaden räknar med kraftiga vinstlyft framöver.

Håll ögonen på…

Börsen är framåtblickande och speglar det som förväntas hända om 6-9 månader. Givetvis är det betydelsefullt hur försäljning och resultat utvecklades under det senaste kvartalet, men ännu viktigare är de framåtblickande delarna i rapporten.

• Hur är orderingången? Den är en bra indikator för försäljningsutvecklingen kommande kvartal.
• Prognoser om framtiden. Hur väntas efterfrågan och lönsamhet utvecklas?
• Finns det några orosmoln? Till exempel flaskhalsar och problem att få fram komponenter, lönsamhetspress eller förändrade beteenden när ekonomin öppnar upp.

För svensk del är verkstadsbolagens rapporter alltid intressanta. Vi har flera stora, världsledande industrijättar på den svenska börsen som Atlas Copco, SKF och Volvo. Deras affärsverksamhet är global vilket betyder att de känner av utvecklingen i olika delar av världen. Bankernas rapporter är också spännande. Nordeas aktiekurs har stigit över 40 procent sedan årsskiftet och SEBs drygt 30 procent. Lever de upp till förväntningarna? Slutligen har vi ett antal snabbväxande teknikbolag på Stockholmsbörsen som stigit kraftigt det senaste året och lockat många nya, förhoppningsfulla aktieägare. Hur går det för dem?