Ludvig Rosenstam Åhman
Ludvig Rosenstam Åhman
Investeringsspecialist, Danske Bank Sverige

Illusionen av kunskap på aktiemarknaden

Aktiemarknaden innehåller många möjligheter, men också en hel del fällor. Som investerare vill vi gärna tro att vi fattar välgrundade beslut baserat på vår kunskap och erfarenhet. Vi granskar rapporter, analyserar marknaden och studerar makroekonomiska trender. Men tänk om det arbetet i själva verket arbetar emot oss? Tänk om det framför allt leder till ökat självförtroende, som istället gör att vi fattar dåliga investeringsbeslut? Det är här som Dunning-Kruger-effekten kommer in i bilden.

Dunning-Kruger-effekten är ett fenomen som säger att personer med låg kunskap tenderar att överskatta sin förmåga. Oerfarna investerare kan tro att de vet mer än de faktiskt gör, vilket kan få dem att fatta dåliga beslut och ta hög risk i sitt sparande. Till exempel kan de som tror att de förstår något som andra inte förstår anta att en aktie är ett säkert kort som garanterat kommer ge hög avkastning. Men de kanske inte inser riskerna eller nyanserna i bolaget. Deras tro på sin förmåga kan få dem att investera mycket pengar i en aktie, bara för att senare förlora dessa pengar när saker inte var så självklara som de trodde.

Den amerikanska historikern Daniel Boorstin ska ha sagt att ”det som hindrade oss från att inse att jorden var rund var inte okunskap, det var illusionen av kunskap.” Det finns mycket osäkerhet förknippat med aktieinvesteringar. Vårt naturliga sätt att hantera osäkerhet är att söka så mycket information om ämnet som möjligt. Problemet är bara att mer information också ökar vårt självförtroende, vilket kan göra att vi fattar mer riskfyllda beslut än vi hade gjort utan kunskapen. Det är det som är illusionen av kunskap på aktiemarknaden.

Erfarna investerare tenderar att vara mer medvetna om sina begränsningar och mer försiktiga i sitt beslutsfattande. De kanske inte har samma övertro kring sin förmåga och är därför mer benägna att tänka på risken innan de gör en stor investering. Fördelen med erfarenhet är inte nödvändigtvis bättre analyser, utan snarare en större insikt om att analysen kan vara fel.

Ludvig Rosenstam Åhman, investeringsspecialist Danske Bank Sverige
Så hur kan investerare skydda sig mot Dunning-Kruger-effekten?
  • Var extra ödmjuk i början: Det är i början av din inlärning som risken är som störst. Lite kunskap kan vara farligt. Det kan ge dig illusionen av kunskap.
  • Inse dina begränsningar: Var medveten om din kompetenscirkel. Anta inte att du vet allt om marknaden eller en specifik aktie.
  • Fokusera på utveckling: Vi tenderar att få större självinsikt ju mer vi lär oss. Genom att se livet som ett evigt lärande kan du undvika att falla i Dunning-Kruger-fällan.
  • Diversifiera din portfölj: Lägg inte alla ägg i samma korg. Att sprida dina risker hjälper till att skydda ditt sparande när du har fel i ett enskilt innehav.

Slutsatsen är att Dunning-Kruger-effekten är något som investerare bör ta hänsyn till. Övertro kan leda till dåligt beslutsfattande och onödiga förluster. I en uppåtgående marknad blir många beslut rätt och det är då många börjar investera, vilket kan göra att man utvecklar en viss hybris från start. Det ska du undvika. Genom att istället vara medveten om våra begränsningar kan vi skydda oss mot fenomenet, och fatta smartare investeringsbeslut.

Vill du höra mer om Dunning-Kruger-effekten? Lyssna på vårt senaste poddavsnitt.

Vill du läsa fler artiklar med Ludvig Rosenstam Åhman? Klicka här.