Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Många bäckar små, blir snabbt en stor å

Det nya året har redan hunnit bjuda på en hel del dramatik. Efter attacken på Kapitolium i Washington, har fokus flyttats till attacken på kapitalet på Wall Street.

Under veckan som gick dominerades nyhetsflödet av attacken på flera amerikanska hedgefonder med stora blankningspositioner. Genom blankning har hedgefonderna spekulerat i en kursnedgång för bolag som GameStop och AMC. Rent konkret innebär blankning att man säljer en lånad aktie, i förhoppning om att kunna köpa tillbaka den längre fram till ett lägre pris. Mellanskillnaden blir då lika med vinsten. Den som köper en aktie vet i praktiken vad den maximala förlusten blir – den är lika med det investerade beloppet. Vinsten kan bli hur stor som helst om aktien stiger tillräckligt mycket. Den som blankar en aktie sitter i motsatt sits. Den maximala vinsten uppstår om bolaget går i konkurs, men den maximala förlusten är i teorin oändlig eftersom en aktiekurs kan stiga i stort sett hur högt som helst.

Det som hänt på börsen de senaste dagarna är att miljoner erfarna och oerfarna privatinvesterare gått samman via internetforumet Reddit. Genom att simultant köpa aktier i de hårt blankade bolagen har de lyckats pressa upp aktiekurserna och därigenom orsakat enorma förluster för de stora hedgefonderna. För att begränsa skadan av denna så kallade ”short squeeze” blir fonderna tvungna att börja köpa tillbaka blankade aktier i marknaden, vilket trycker upp aktiekurserna ännu mer. För att finansiera återköpen behöver fonderna dessutom sälja andra aktier i portföljen, vilket pressar ner kurserna på andra bolag.

En hord av småaktörer har alltså lyckats sätta press på stora fonder, och betydande belopp har gått förlorade. Det som hänt har utan tvivel bidragit till den ökade oron och stigande volatiliteten på börsen, men i bakgrunden finns även andra faktorer som bidragit till den negativa utvecklingen. Virusmutationer, problem med produktion och distribution av vaccin samt svagare makrodata bland annat i Kina har alla spelat roll. Att räntan på amerikanska statsobligationer sjunkit är ett tydligt tecken på minskad riskaptit. Samtidigt har priset på industrimetaller gått ner och cykliska bolag utvecklats svagt. Bland globala sektorer är det bara kommunikationstjänster och IT som ligger på plus sedan årsskiftet. I botten återfinns energi, finans, material och industri.

När det gäller tillväxten så är svagare momentum i Kina något som framför allt påverkar Europa. Det har också synts i prognoserna. Samtidigt som IMF höjde förväntningarna på tillväxten globalt och i USA i år, så sänktes prognosen för euroområdet. Den amerikanska ekonomin har varit förvånansvärt robust under vinterns pandemi och nedstängningar, och den får ytterligare stöd av Bidens förväntade stimulanser. Trots att inflationsförväntningarna krupit uppåt den senaste tiden var Fed-chefen Jerome Powell mycket noga med att trycka på att centralbanken inte ens pratar om att prata om att dra ner på stödköpen ännu.

På agendan

Den här veckan bjuder på nya insikter i hur det stått till med tillväxten i världen under januari. Vi får definitiva PMI för industri och tjänstesektor i Europa, Kina och USA, samt amerikanska ISM-index. På fredag väntar veckans huvudnummer i form av den amerikanska jobbrapporten. Nedgången i arbetslösheten väntas ha avstannat och arbetslösheten förbli på samma nivå som i december.

När det gäller fenomenet med haussade aktier på amerikanska internetforum så kan det mycket väl förbli en betydelsefull osäkerhetsfaktor som kan bidra till minskad riskaptit i närtid. Vi väntar oss dock att aktiemarknaden generellt kommer att ha tillräcklig medvind framöver för att stå emot oron. Utrullningen av vaccin väntas öka takten inom kort, och i takt med att kylan minskar och våren kommer så kan restriktionerna lättas och aktiviteten i ekonomin öka. Det väntas ge stöd åt både ekonomin och bolagsvinsterna under de kommande kvartalen. Vi behåller därför en liten övervikt i aktier och motsvarande undervikt i obligationer.