Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Mer bränsle åt optimismen

Under förra veckan handlades USA-börsen en kort stund på all time high, samtidigt som coronasituationen i landet blivit mindre oroande än tidigare. Både inflation och räntor rörde sig i en riktning som signalerar återhämtning.

Marknadsutvecklingen börjar signalera tro på tillväxt
Helgens uppföljningsmöte på handelsavtalet mellan USA och Kina blev inte av och inget nytt datum är spikat. Trumps sa dock att fas 1-avtalet ”is doing very well” vilket avdramatiserade saken något. Det ska dock inte tolkas som att konflikten är över och Trump har hotat med fler åtgärder mot kinesiska bolag. Coronaviruset sprids fortfarande i USA, men inte i lika hög takt som tidigare. Fokus riktas därför istället mot det faktum att det går att se alltfler tecken på en återhämtning i ekonomin. Inflation, räntor och valutor sänder alla signaler om vad marknaden väntar sig framöver, och förra veckans amerikanska inflationssiffra överraskade oväntat på uppsidan vilket fick räntorna att stiga. Stigande räntor och inflationsförväntningar är ett tecken på ökad ekonomisk aktivitet och framtidstro. Även om inflationen fortsätter att klättra uppåt så dröjer det innan det leder till oro för nya räntehöjningar. Den amerikanska centralbanken, Fed, har signalerat att inflationen kommer tillåtas att ligga över 2 procent under en period innan några räntehöjningar blir aktuella.

Den amerikanska räntan har stigit till följd av stigande inflationsförväntningar. Högre räntor innebär lägre obligationspriser och utgör därmed en motvind för avkastningen på obligationer. 10-årsräntan i USA är dock fortfarande låga 0,7 procent, vilket innebär att obligationer inte kan tävla med aktier när det gäller avkastningspotential.

Den tredje faktorn som signalerar ökad optimism och framtidstro är dollarförsvagningen. Dollarns styrka under våren var en konsekvens av den pågående flykten till säkra tillgångar när krisen var som djupast. När nu återhämtningen i ekonomin fått fäste ökar riskaptiten vilket gör att investerare säljer dollar till förmån för mer riskfyllda tillgångsslag. En svagare dollar är positiv för amerikanska bolag. Dessutom stöttar den råvaruexporterande tillväxtmarknadsländer, och tillväxtländer med skulder i dollar. För europeiska exportbolag är dock en starkare euro negativt, och samma sak gäller för svenska exportbolag när kronan stärks. I höst lär en viktig fråga bli hur kronförstärkningen slår mot exportbolagens resultat.

Vi behåller en övervikt i aktier inför hösten och fortsätter att föredra USA framför Europa. På räntesidan har vi en övervikt i investment grade och tillväxtmarknadsobligationer, som båda har en högre avkastningspotential än statsobligationer. Coronakrisen är ännu inte över och vi kommer att få leva med nya lokala utbrott och restriktioner i väntan på ett vaccin, men aktier och andra risktillgångar får stöd av återhämtningen i ekonomin, positiva signaler under rapportsäsongen och sist men inte minst, en fortsatt expansiv finans- och penningpolitik.

PMI och politik på veckans agenda
Veckans tyngsta statistik kommer på fredag då preliminära inköpschefsindex för augusti publiceras i USA och Europa. I euroområdet steg industri-PMI till över 50 i juli vilket signalerar en återhämtning. Sentimentet har stärkts under sommaren vilket gör att marknaden förväntar sig en ytterligare uppgång för PMI i augusti. Även den amerikanska siffran nådde över 50 i juli, och det blir avgörande att se om den kraftiga spridningen av coronaviruset i USA påverkat situationen negativt.

En annan viktig punkt på agendan är det nya finanspolitiska stimulanspaketet i USA som fortfarande sitter fast i kongressen. Demokrater och republikaner har inte lyckats enas om detaljerna och ju längre det dröjer, desto större blir den negativa inkomstchocken för arbetslösa amerikaner. Den oväntat låga siffran över nyanmälda arbetslösa förra veckan kan vara ett resultat av att den extra arbetslöshetsersättningen upphört och att fler därmed söker jobb. Arbetslösheten är dock fortfarande på höga nivåer och utökade stöd är nödvändiga för att säkerställa att återhämtningen fortsätter.