Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Mycket väsen för (nästan) ingenting

Nedgången för teknikaktier tog en paus förra veckan, men en liten oro har smugit sig in på marknaden för de stigande coronasiffrorna i Europa. Vi väntar oss att återhämtningen fortsätter, men ju större smittspridningen blir, desto långsammare riskerar återhämtningen att gå.

Mer psykologi än fundamenta bakom ökad volatilitet

På lång sikt styrs börsen av fundamentala faktorer som kassaflöden, vinster och tillväxt, men på kort sikt kan kursrörelserna vara stora av rent psykologiska skäl. Under september har volatiliteten ökat utan någon tydlig, enskild anledning. Smittspridningen har visserligen accelererat i Europa, men huvudtesen såväl på marknaden som hos oss är att lokala restriktioner räcker för att få kurvan att vända nedåt igen. Situationen inom sjukvården är dessutom långt ifrån ansträngd. Förra veckans inköpschefsindex för tjänstesektorn i Europa var svagare än väntat till följd av ökad smittspridning, men å andra sidan stärktes industri-PMI, särskilt i Tyskland. Politiska risker finns förstås i form av presidentvalet i USA och Brexit, men de är knappast nya.

När det gäller tekniksektorn där vi sett den största nedgången sedan toppen, så saknas också fundamentala förklaringar till varför bolagen ska värderas 10 procent lägre än för en månad sedan. Psykologiska skäl är däremot lätta att hitta. Efter att globala IT-aktier stigit nästan 40 procent sedan årsskiftet och värderingarna ökat kraftigt, är det inte så konstigt att vi vid någon tidpunkt får en korrigering och tid för eftertanke. De långsiktiga drivkrafterna för bolagen i form av ökad digitalisering och hög tillväxt är dock intakta. Det talar för en god utveckling på sikt, men den närmaste tiden går det inte att utesluta fortsatt volatilitet.

Stora stimulanser ger stöd åt alla typer av risktillgångar

Osäkerheten är fortfarande högre än normalt till följd av såväl pandemin som politiska risker. Samtidigt är stimulanserna enorma, såväl finans- som penningpolitiskt. Med räntor nära noll i hela den utvecklade delen av världen är det ont om alternativ till aktier, vilket ger stöd åt värderingarna. Till följd av centralbankernas enorma obligationsköp finns det dessutom väldigt gott om likviditet, och den likviditeten jagar avkastning. Det ger stöd åt både priset på aktier och mer riskfyllda obligationer. Vi ser fortsatt potential i globala aktier det närmaste året och behåller därför en liten övervikt i aktier jämfört med obligationer. Vi föredrar kvalitetsmarknaden USA framför mer cykliska Europa. På räntesidan har vi en övervikt i investment grade-obligationer samt tillväxtmarknadsobligationer, och en motsvarande undervikt i lokala statsobligationer som väntas ge en mycket låg avkastning såväl på kort som på lång sikt.

Makrotung vecka väntar

Bank of Americas månatliga Fund Manager Survey för september visade för första gången sedan i februari att fler fondförvaltare nu tror att ekonomin är i en tidig återhämtningsfas snarare än i en recession. Vi delar den tron och den här veckan får vi gott om siffror som kan ge stöd åt (eller fälla) den tesen.

På tisdagen släpps konjunkturbarometern för euroområdet. På onsdag kommer kinesiska PMI för september och vi håller utkik efter att återhämtningen fortsätter. På onsdag får vi också inflationsstatistik för september i euroområdet, vilket blir intressant efter besvikelsen i augusti. På torsdag fortsätter makrodata att ramla in på löpande band, bland annat väntar privatkonsumtion och nyanmälda arbetslösa i USA, samt ISM för tillverkningsindustrin i september.

På fredag kulminerar veckan med den månatliga arbetsmarknadsrapporten i USA. Arbetslösheten har stadigt minskat från toppen på 14,7 procent i april, till 8,4 procent i augusti. I september väntar sig marknaden dock en mycket liten minskning på motsvarande 0,1 procent, till följd av att takten på återhämtningen saktar in. Dåliga nyheter är förstås aldrig riktigt bra, men skulle statistiken visa sig bli en besvikelse kan det leda till ökad motivation för den amerikanska kongressen att komma överens om ett nytt stödpaket, vilket marknaden skulle gillar.

Spänn fast säkerhetsbältet – vi ser fram emot en spännande vecka!