Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Nya stimulanser och långsammare smittspridning lyfter börsen

Börsen fortsatte uppåt under påskveckan. Tecken på att coronaviruset sprids i långsammare takt gav stöd, tillsammans med stora stödpaket i Europa och USA. OPEC+ har nått en överenskommelse om minskad oljeproduktion men frågan är hur stor effekt det får på oljepriset.

De goda nyheterna väger tyngre än de dåliga
Trots att konsensus tycks vara att turbulensen på marknaden ännu inte är över, så fortsatte börsen att visa styrka inför påsk tack vare att coronaviruset sprids i lägre tempo i både Europa och USA. Dessutom presenterade den amerikanska centralbanken, Fed, en rad nya låneprogram och meddelade att de pågående stödköpen kommer att omfatta företagsobligationer med både hög och låg kreditkvalitet. Fed tycks vara oerhört mån om att i efterhand inte kunna beskyllas för att ha bidragit till den djupa lågkonjunkturen, och det är positivt för aktiemarknaden. De goda nyheterna i form av lägre smittspridningstakt och mer stimulanser var tillräckliga för att neutralisera det faktum att mer än sex miljoner (!) amerikaner anmälde sig som arbetslösa under förra veckan. I USA står det nu klart att Bernie Sanders har kastat in handduken i kampen om att bli demokraternas presidentkandidat, och att Joe Biden kommer att kandidera mot Trump i höst. Ur ett marknadsperspektiv är det bra, även om betydelsen av det just nu väger lätt jämfört med coronavirusets effekter på ekonomin och börsen.

EU enat om stort stödpaket men detaljer återstår
I Europa kom finansministrarna under förra veckan överens om ett enormt stödpaket. EU har kämpat för att enas på grund av oenighet om hur kostnaderna ska fördelas. Många frågor är fortfarande olösta, men man har enats om ett paket värt 500 miljarder euro som band annat innehåller lån till företag från ESM (the European Stability Mechanism), garantier från den Europeiska Investeringsbanken samt ett gemensamt förslag om finansiering av korttidsarbete. EU är Sveriges viktigaste exportmarknad och för svensk del är stödpaketet viktigt därför att det hjälper de länder som har det tuffare. Även i Japan lanserades ett nytt stödpaket på motsvarande 7 procent av BNP och nationellt nödläge utlystes.

OPEC+ minskar produktionen – men räcker det?
OPEC+ nådde också ett avtal om att minska oljeproduktionen med 9,7 miljoner fat per dag, vilket på pappret avslutar priskriget mellan Saudiarabien och Ryssland. Trots det föll oljepriserna eftersom det inte är säkert att nedskärningen är tillräcklig för att kompensera för kollapsen i efterfrågan. Avtalet kan dock bidra till en viss stabilisering av oljepriset.

Kvalitetsbolag går bättre när volatiliteten är hög
Det finns tydliga tecken på att spridningen av coronaviruset har slagit av på takten och stimulanserna som har lanserats saknar motstycke. Det kommer att hjälpa ekonomin och de finansiella marknaderna. Trots det är osäkerheten fortfarande mycket hög. Vi behåller en liten övervikt i aktier med fokus på kvalitetsbolag, som brukar erbjuda ett gott skydd mot volatilitet. Bolag med låg skuldsättning och stabila vinster har historiskt gått bättre än index när kursrörelserna är stora.

På makroagendan
Fokus är och förblir på hur coronaviruset sprids och om åtgärderna som satts in är tillräckliga, särskilt i USA. Dessutom är stimulanserna viktiga, både för att stötta sentimentet men också för att se till att så få företag som möjligt går omkull och att den ökade arbetslösheten inte blir permanent. I Europa återstår att se i vilken utsträckning ekonomin kan börja öppnas upp och vad det innebär för smittspridningen.

På makroagendan står bland annat BNP för Q1 i Kina, som väntas vara negativ på grund av coronaviruset och tvärstoppet i ekonomin. På onsdag får vi amerikansk detaljhandelsstatistik för mars och på torsdag publiceras återigen antal nyanmälda arbetslösa i USA, en siffra som förmodligen blir väldigt hög – igen. Man ska dock ha i minnet att arbetsmarknaden fungerar annorlunda i USA. Man har inte samma system med uppsägningstid och företag får inte subventioner för att behålla anställda. Dessutom har definitionen av vem som är arbetslös utökats.

För svensk del släpps data över arbetslösheten i mars på onsdag. På fredag publicerar Valueguard statistik över boprisutvecklingen i mars. Vi väntar oss att bostadspriserna kommer att sjunka med drygt 5 procentenheter till följd av coronaviruset och de negativa effekterna på ekonomin. Stöd kommer dock från låga räntor och slopade amorteringskrav.