Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Nya vinstlyft väntas under rapportsäsongen

Börserna har utvecklats väl i år, men Stockholmsbörsen har halkat efter både USA och Europa. Fram till den 8 juli har svenska aktier stigit 7,6 procent, vilket kan jämföras med europeiska aktier som stigit 12,7 procent och amerikanska aktier som är upp 15 procent i år. Siffrorna baseras på MSCI-index (small, mid & large cap) inklusive utdelningar.

Bakom årets börsuppgång ligger ljusare konjunkturutsikter kombinerat med lägre inflation, vilket väntas möjliggöra att både Fed, ECB och Riksbanken sänker styrräntorna under hösten. Det kan ge ytterligare medvind åt aktiemarknaden. När det gäller vinstestimaten har de varit stabila under andra kvartalet vilket är ett gott tecken. Det normala mönstret är annars att analytikerna gradvis sänker vinstestimaten under kvartalet.

I takt med att börsen stigit sedan förra hösten har även värderingarna stigit, såväl i USA som i Sverige. Det kan tala för att det inte räcker att bolagen når upp till förväntningarna för att aktiemarknaden ska vara nöjd, utan att resultatet behöver överraska positivt för att resultera i ytterligare kurslyft. Totalt väntas vinstlyft på drygt 9 procent för bolagen i OMXS30 enligt siffror från Bloomberg. Den närmaste tiden väntas rapporterna stå i fokus för marknaden, men när rapportsäsongen är över början av augusti kommer amerikansk inflation och makrodata åter att stå i centrum.

Hur går det för svensk industri?

De stora verkstadsbolagen väger tungt i ett svenskt börsindex och hur det går för dem är betydelsefullt för avkastningen på hela Stockholmsbörsen. De stora verkstadsjättarna (ABB, Alfa Laval, Assa Abloy, Atlas Copco, Sandvik, SKF, SAAB och Volvo) väntas totalt visa en vinsttillväxt på drygt 10 procent under andra kvartalet jämfört med Q2 förra året. Endast Volvo och SKF väntas redovisa negativ vinsttillväxt.

Under rapportsäsongen väntas fokus ligga på bolagens orderingång, lönsamhet och framåtblickande kommentar som rör efterfrågan och förväntningar på andra halvåret. Frågan är också om bolagen ser ökad aktivitet i Europa och Kina, två regioner som var svagare under 2023. Den 18 juli blir ett viktigt datum, för då får vi bland annat resultat från verkstadsjättarna Atlas Copco, SKF och Volvo.

Kan bankerna överraska?

Precis som verkstadsbolagen så hade storbankerna ett fantastiskt 2023. Stigande räntor lyfte bankernas räntenetton till rekordhöga nivåer, och de befarade kreditförlusterna till följd av höga räntor uteblev. Det här kvartalet väntas samtliga fyra storbanker redovisa lägre vinster än för ett år sedan, och totalt väntas vinsterna minska med drygt 5 procent.

Att Riksbanken väntas fortsätta att sänka räntan framöver är negativt för bankernas räntenetton, men en stabil svensk konjunktur och ökad omsättning på bostadsmarknaden är positivt.

Först ut bland de nordiska storbankerna att släppa siffror är Nordea, vars rapport kommer den 15 juli. Dagen efter släpper både Swedbank och SEB sina siffror.

Hur går det för teknikjättarna i USA?

Svensk bank och verkstad i all ära – men hur det går för några av de så kallade magnificent seven-bolagen i USA är trots allt viktigare för det allmänna marknadssentimentet. Chiptillverkaren Nvidias aktie har till exempel stigit drygt 160 procent i år vilket gjort att bolaget nu är ett av de tre största i världen mätt som marknadsvärde.

Att Nvidia och de andra teknikjättarna fortsätter leverera vinstlyft är därför viktigt, för att inte säga avgörande för börsutvecklingen globalt. Aktierna väger tungt i ett världsindex och en fortsatt stark eller svag kursutveckling påverkar alla sparare som har globalfonder i portföljen.

Enligt siffror från Factset så väntas en vinsttillväxt i USA på knappt 9 procent under andra kvartalet. Eftersom bolagen normalt sett slår förväntningarna med några procentenheter är det rimligt att vänta sig att vinsttillväxten i USA kommer att bli tvåsiffrig. För helåret 2024 väntar sig analytikerna en vinsttillväxt i USA på mer än 11 procent.