Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Rapportsäsongen: Från vinstkross till normalläge

De senaste rapportsäsongerna har kännetecknats av att bolagen fullkomligt krossat förväntningarna. Nu väntas dikten (estimaten alltså) och verkligheten närma sig varandra. Att vinsterna inte väntas slå estimaten med så hög marginal som tidigare innebär lite mindre stöd för börsen i ett läge där marknaden redan har flyttat fokus från möjligheter till orosmoln.

USA: Vinstlyft på 30 procent väntas

Vi börjar i USA, som är den största aktiemarknaden globalt. Där väntas vinsterna växa med 30 procent i årstakt under det tredje kvartalet. Rapportsäsongen har faktiskt redan startat, och att döma av de bolag som släppt sina rapporter (21 av totalt 500 bolag i S&P 500, men de första resultaten brukar vara ganska representativa för resten av rapportsäsongen) så kommer bolagen att slå förväntningarna – men inte alls med lika hög marginal som tidigare. Hittills har resultaten varit knappt 4 procent högre än väntat vilket får betecknas som rätt normalt. Samtliga sektorer väntas uppvisa vinstlyft, men störst ökningar väntas inom sektorerna energi och material, enligt I/B/E/S-data från Refinitiv.

Europa: Störst vinstlyft bland konjunkturkänsliga bolag

I Europa, som är betydligt mer konjunkturkänsligt än USA, så väntas vinsterna ha ökat med nästan 50 procent under det gångna kvartalet. Främst är det vinsterna inom konjunkturkänsliga sektorer som ökar kraftigt. Räknar vi bort energisektorn, så är den förväntade vinsttillväxten 32 procent i Q3. Näst störst vinstlyft väntas inom industri och material.

Stigande priser är snarast positivt – förutsatt att inte centralbankerna misstycker

Fokus det här kvartalet kommer att ligga på stigande priser på alla möjliga typer av insatsvaror, kostnadskontroll och lönsamhet. På kort sikt kan inflationen leda till lönsamhetspress, men majoriteten av bolagen kommer att kunna föra över kostnadsökningarna på kunderna framöver. Därmed är prisökningarna i grund och botten positiva då de kommer att lyfta både försäljning och vinster de kommande kvartalen. En risk är givetvis att centralbankerna börjar se prisökningar och inflation som något annat än ett temporärt fenomen och därför stramar åt snabbare än väntat – det vore betydligt mindre positivt.

Andra frågor som lär få uppmärksamhet är olika typer av flaskhalsar. Brist på halvledare, skenande elpriser, fulla hamnar och fraktfartyg och svårigheter att rekrytera personal är några exempel på vilka problem bolagen för närvarande tampas med.

Vilka sektorer och bolag är extra intressanta?

Fordonssektorn har haft problem med komponentbrist och produktionsstopp. Hur hårt har det slagit mot volymerna, och vad säger bolagen om kommande kvartal? Verkstadsbolagen är alltid intressanta eftersom de har globala verksamheter och känner av hur efterfrågan utvecklas i både USA, Europa och på tillväxtmarknaderna. Bolag med exponering mot Kina är förstås lite extra intressanta med tanke på krisen i fastighetssektorn och att tillväxten i ekonomin bromsat in snabbare än väntat.
Storbankerna hör också till huvudnumren i och med att de väger tungt på börsen, och inte minst i många svenska fonder. SEB och Nordeas aktiekurser har stigit runt 50 procent i år och givetvis blir det viktigt att de lever upp till förväntningarna. Bankerna sitter med stora kassor och en viktig fråga är hur de gör med utdelningar och återköp framöver.
Andra intressanta bolag är Ericsson, vars aktie haltat i år på grund av geopolitiska orsaker, samt småspararfavoriten Evolution Gaming som fått stryk den senaste tiden när räntorna stigit.

Vilka andra risker är bra att hålla koll på?

Det finns gott om andra faktorer än rapporterna som driver sentimentet och börsen just nu, kanske i ännu högre grad än rapportsäsongen. Problemen i Kinas fastighetssektor, fortsatt smittspridning och kallare väder, inflationsoro och att Fed snart väntas annonsera minskade obligationsköp är några exempel på vad som kan påverka marknaden den närmaste tiden.