Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Rapportsäsongen ökar takten

Förra veckan noterades åter nya börsrekord. Sektorrotationen tog en paus och tillväxtbolag gick bättre än cykliska bolag. Den här veckan släpper motsvarande en tredjedel av bolagen i amerikanska S&P 500 sina resultat, inklusive flera av teknikjättarna.

Strukturell tillväxt lockar ännu

Börserna klättrade vidare mot nya höjder under veckan som gick då Joe Biden installerades som USAs nya president. Styrkan i kinesisk makrodata fortsatte att överraska positivt vilket fick tillväxtmarknadsaktier att stiga mer än utvecklade regioner. Vi behåller en övervikt i tillväxtmarknadsaktier då vi förväntar oss att tillväxten i Kina förblir solid i år, samtidigt som andra tillväxtländer också kan gynnas av stigande råvarupriser och starkare global tillväxt tack vare coronavaccinen.

Den senaste tiden har mycket fokus legat på den så kallade sektorrotationen på börsen, det vill säga revanschen för cykliska bolag på bekostnad av coronavinnare som teknikbolag. Förra veckan var dock tillväxtbolagen i fokus igen med IT, kommunikationstjänster och sällanköpsvaror i toppen, medan energi och finans utvecklades svagare. Bakgrunden är de höga smittotalen i både USA och Europa som ökar osäkerheten i närtid och ger en skjuts åt de bolag som gynnas av pandemins effekter på våra privatliv och arbeten.

Hög smittspridning, nya mer smittsamma varianter av coronaviruset och fortsatt hårda restriktioner bedömer vi är den största risken i närtid. Än så länge ser det ut som om de befintliga vaccinen mot coronaviruset kan vara effektiva även mot de muterade varianterna, även om det finns viss oenighet bland forskarna om huruvida det verkligen gäller den sydafrikanska varianten. Pfizer och Moderna har sagt att det tar 4-6 veckor att uppdatera vaccinen om det behövs, men det skulle ändå betyda att vi riskerar behöva vaccinera de som redan fått det första vaccinet en gång till. Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle det kunna betyda att vi förlorar ett antal månader eller i värsta fall ett år om återhämtningen skjuts fram in i 2022. Med tanke på att marknaden för tillfället prisar in ett väldigt positivt scenario med en snabb vaccinationsprocess och en kraftfull återhämtning vore det inte bra med den typen av bakslag.

I vår sektorsstrategi väljer vi att fokusera på det bästa av två världar. Vi behåller en övervikt i cykliska sektorer som material och industri som är vinnare på en starkare konjunktur i år, men vi har också en övervikt i IT som gynnas både av den höga osäkerheten och av ökade investeringar i ny hård- och mjukvara.

Svårflirtad marknad i inledningen av rapportsäsongen

Den här veckan väntar en del amerikansk makrodata av intresse såsom Michiganindex, BNP för fjärde kvartalet samt nyanmälda arbetslösa. I Europa släpps flera sentimentsindikatorer och i Tyskland väntar både inflationssiffror, Ifo-index och arbetslöshetsstatistik. På tisdag presenterar IMF en ny World Economic Outlook.

På onsdag lämnar Fed årets första räntebesked. Vi förväntar oss inga förändringar av penningpolitiken, men kommunikationen blir viktig och kanske kommer Powell åter att trycka på att centralbanken inte är i närheten av att börja tänka på någon åtstramning ännu för att hålla eventuell marknadsoro stången.

Mest intressant blir dock rapportsäsongen och i USA är det här den vecka då störst andel av S&P500-bolagen släpper sina resultat, inklusive flera av de stora teknikjättarna vars rapporter är viktiga för hela marknadssentimentet. Dit hör Microsoft, Apple, Tesla och Facebook. Förväntningarna inför rapporterna är förhållandevis högt ställda och för amerikansk del har marknaden varit svårflirtad så här långt. Bolag som slagit estimaten har i genomsnitt bestraffats med en kursnedgång på 1,6 procent. Inte ens ljusare prognoser har belönats. Bolag som höjt sina prognoser har i genomsnitt också fallit på börsen, om än bara med 0,2 procent.

För svensk del ser vi fram emot en konjunkturbarometer från KI samt arbetslöshetssiffror och utvecklingen för detaljhandeln i december.