Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Så slår kronrallyt mot börs och sparande

Kronan har stärkts kraftigt sedan börsen bottnade i slutet av mars och mot dollarn handlar det om en rörelse på över 15 procent. På Stockholmsbörsen vimlar det av bolag med dollarexponering och de flesta påverkas negativt. Bara en handfull konsumentbolag gynnas av en starkare krona.

Efter en betydligt bättre (eller snarare betydligt mindre svag) rapportsäsong än väntat för andra kvartalet har vinstestimaten justerats upp på bred front. Risken finns dock att kronans rally mot dollarn blir en motvind som kommer att tynga estimaten i höst. Många stora exportbolag på Stockholmsbörsen har en betydande del av intäkterna i dollar, och när dollarn minskar i värde sätter det press på lönsamheten. Det ska dock nämnas att många bolag även har intäkter i andra valutor som kan påverka i motsatt riktning, samt att vissa bolag också har kostnader i dollar vilket mildrar konsekvenserna. Slutligen hedgar många bolag dessutom sin valutaexponering, vilket betyder att valutaeffekten dämpas och jämnas ut.

Bland de bolag som kan komma att se kännbara negativa dollareffekter finns en rad svenska verkstadsbolag. Boliden, Sandvik, Alfa Laval och Volvo är några av förlorarna. Samtidigt bör man ha i åtanke att en svagare dollar normalt beror på att konjunkturen stärks – och så även denna gång. Ofta väger den positiva effekten av en starkare konjunktur och ökad försäljning tyngre än den negativa effekten av att dollarn försvagas. Därför är nettoeffekten av starkare konjunktur och svagare dollar positiv för många exportbolag.

Alla bolag gynnas dock inte av starkare konjunktur i lika hög grad. Två dollarkänsliga bolag som påverkas negativt av den svagare dollarn men inte lika mycket hjälp av konjunkturen som verkstadsbolagen, är Ericsson och Swedish Orphan Biovitrum.
Givetvis finns också några vinnare på en svagare dollar, främst bland konsumentbolagen. Electrolux, Husqvarna, Essity och H&M är några svenska bolag med stora inköp i dollar som tjänar på att den sjunker i värde.

Den starka kronan får dock ännu fler konsekvenser. Några är att:

• Värdet på sparande i utländsk valuta minskar lika mycket som dollarn försvagas mot kronan. Tappar dollarn 15 procent i värde så raderar det ut 15 procent av värdet på sparande i dollar, allt annat lika.

• Det blir dyrare för utländska investerare att köpa svenska aktier. För börsen som helhet kan det vara negativt om utländskt kapital söker sig någon annanstans, men å andra sidan får svenska bolag ett visst skydd mot att bli uppköpta när kronan är stark.

• På kort sikt gör en stark krona att svenska bolag blir mindre konkurrenskraftiga internationellt eftersom priset på svenska varor stiger när kronan blir dyrare. Om ett bolag tvingas sänka priserna för att förbli konkurrenskraftigt sätter det press på lönsamheten.

• På lång sikt kan en stark krona dock öka konkurrenskraften eftersom det tvingar bolagen att jaga högre lönsamhet på andra sätt, till exempel genom ökad innovation eller kostnadseffektivitet.

• Det blir billigare att resa utomlands (för den som åker någonstans vill säga), och billigare att importera varor.

Bolagen nedan ser en effekt på 10 procent eller mer på helårsvinsten före skatt av en dollarförsvagning på 10 procent (ohedgat):

Gränges
Boliden
Micro Systemation
Swedish Orphan Biovitrum
BillerudKorsnäs
Ericsson
Mycronic
Sandvik
Sinch
Alfa Laval
SCA
Hexagon
SKF
Volvo