Erik Eliasson
Expert, ansvarsfulla investeringar

Sju trender inom ansvarsfulla investeringar

Intresset för att investera hållbart är stort. Erik Eliasson, ansvarig för ansvarsfulla investeringar på Danske Bank Asset Management, har listat sju trender som påverkar kapitalförvaltningen och ansvarsfulla investeringar.

 1. Dubbel materialitet
  För att hantera hållbarhetsrisker i investeringar måste kapitalförvaltare ta allt större hänsyn till både finansiella risker och företagens inverkan på samhället (kallat dubbel materialitet). EU:s handlingsplan för hållbar finansiering och införandet av nya regelverk (ex CSRD) har ökat detta fokus, vilket ökar komplexiteten i investeringsanalyser
 2. Geopolitik
  Geopolitiska konflikter, som krigen i Ukraina och Mellanöstern, kräver omfattande analyser och påverkar investeringsstrategier. Geopolitik förblir en central fråga 2024, med potentiella konflikter i områden som Kina/Taiwan.
 3. Polarisering och anti-wokeism
  USA har sett en ökande polarisering kring ESG-agendan, där vissa argumenterar för att den främjar en vänsterideologi. Vissa internationella kapitalförvaltare flyttar fokus från hållbarhets- och ESG-frågor till avkastning, en trend vi förväntar oss att se även i Europa.
 4. Regulatorisk utveckling
  EU:s initiativ för hållbar finansiering, som SFDR, CSRD och EU:s taxonomi, ökar rapporteringskraven i flera sektorer. Vi förväntar oss en övergripande reformering av SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2024 för att införa minimikriterier och mer harmoniserade standarder.
 5. Finansiering av omställningen
  2024 kommer tydligare riktlinjer för finansiering av företag som övergår från ”brunt” till ”grönt”. Tidigare har det regulatoriska arbetet syftat till att styra kapital till redan ”gröna företag”, men framåt förväntar vi oss att även ”bruna företag” med en tydlig omställningsagenda kommer definieras som hållbara.
 6. Social agenda
  ”S:et” i ESG hamnar allt mer i fokus, särskilt när det gäller mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att företag kommer att ställa upp specifika sociala mål, vilket leder till ökade diskussioner om behovet av data och analysmodeller.
 7. Greenwashing vs Green bleaching
  Medan greenwashing förblir i fokus, kan ”green bleaching” – dvs underrapportering av hållbarhetsinitiativ på grund av rädsla för anklagelser om greenwashing – öka 2024. Det komplicerar i sin tur kapitalförvaltarnas analys och investeringsbeslutsprocess.

En mer utförlig beskrivning av de sju trenderna hittar du här (på engelska)