Stabil start på rapportsäsongen

Stockholmsbörsen är en av de aktiemarknader som gått sämst i världen i år. Därmed bör en hel del tråkigheter redan ha varit inprisade i aktiekurserna när rapportsäsongen satte igång på allvar i måndags. När den första rapportveckan nu lider mot sitt slut har de flesta av bolagen överträffat förväntningarna, och det syns än så länge få spår av den lågkonjunktur som spås inträffa 2023.

Banker och industri väger tungt i index, och hur de presterar är viktigt. För majoriteten av bolagen går det fortfarande väldigt bra och industrin vittnar om ett starkt kvartal med välfyllda orderböcker. Både intäkter och vinster är i många fall på historiskt höga nivåer. Sandvik, Atlas Copco, Volvo och ABB levererade alla över förväntan, men marknaden lade även stor vikt vid VD-ord och uttalanden om framtiden. Atlas Copco slog till exempel förväntningarna med bred marginal i onsdags, men aktien sjönk ändå på grund av uttalanden om att man ser tecken på en något svagare efterfrågan på kort sikt.

Maria Landeborn, senior strateg Danske Bank Sverige. Fotograf: Alexander Donka

Marknaden blickar som bekant framåt, och även om det tredje kvartalet var bra så finns en betydande osäkerhet kring hur 2023 blir för de cykliska verkstadsbolagen. Höga energikostnader kan potentiellt bli ett stort problem, och avmattningen i konjunkturen lär också få konsekvenser förr eller senare. Frågan är bara om lågkonjunkturen blir mild eller djup, kort eller lång. Svaret får vi tyvärr vänta på och så länge osäkerheten består lär vi kunna få se fortsatt stora kursrörelser på hela aktiemarknaden beroende på hur inflation, makrodata och energipriser utvecklas.

Storbankerna har också släppt fina rapporter i veckan och belönats med kurslyft. Bankerna är de enda bolagen på börsen som direkt gynnas av att centralbankerna höjer räntorna – för i stort sett alla andra bolag är det negativt. Nu tjänar bankerna pengar på inlåningen igen, efter att den under åratal varit en minuspost i resultaträkningen till följd av noll- och minusräntemiljön. Däremot blir provisionerna lägre när aktiviteten bland kunderna minskar till följd av börsraset och värdet på det förvaltade kapitalet sjunker.

En bransch som har det tufft är detaljhandeln där bolagen redan nu känner av svagare efterfrågan från konsumenterna. Framför allt har onlineplattformarna gått väldigt svagt på börsen i år. Nedgången i många aktier summerar till mellan 50 och 70 procent sedan årsskiftet vilket både är ett resultat av fallande värderingar från skyhöga nivåer under pandemin, och av att konsumenterna ändrat köpbeteende till följd av inflationen. Konkurrensen om kunderna är dessutom stenhård vilket leder till prispress och låga marginaler. Många bolag köper in varor i dollar, vilket blir dyrt på grund av att dollarn är så stark. Sedan säljer man en stor del av varorna i andra, svaga valutor som kronor och euro vilket tynger lönsamheten ytterligare.

Nästa vecka rullar rapportsäsongen vidare, och om de första rapporterna säger något om resten av resultaten så kan vi se fram emot ett ganska stabilt kvartal för många bolag. Vi bedömer dock att fler svaghetstecken kommer att börja synas under det fjärde kvartalet, och att vinstprognoserna för 2023 i många fall är för höga just nu.

Hur ser det ut i USA?

Blickar vi över Atlanten till USA så är rapportsäsongen också godkänd så här långt. Majoriteten av bolagen slår förväntningarna, men med mindre marginal än vanligt. Analytikerna har även börjat justera ner estimaten för kommande kvartal. Veckan som startar måndagen den 24/10 blir dock avgörande, för då släpper flera av de stora teknikjättarna sina resultat och vi kan bland annat se fram emot rapporter från Apple, Amazon, Alphabet och Microsoft.

Så lyckas du med dina investeringar! Lyssna till livepodden med Maria Landeborn och Ludvig Rosenstam Åhman här.

Besök Nasdaq här.