Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Sura kursreaktioner på en rätt bra rapportsäsong

Rapportsäsongen har kommit en bra bit på vägen och vi börjar få hyfsad koll på hur det går för bolagen och vad de säger om framtiden. Under rapportsäsongen har börserna sjunkit, men det beror inte nödvändigtvis på rapporterna – de har över lag varit bra. Snarare är det stigande räntor och geopolitik som tyngt humöret på marknaden. Prognoserna från de konjunkturkänsliga bolagen pekar dock på en avmattning i efterfrågan framöver, och det bidrar givetvis till oron för konjunkturen i ett läge där riskaptiten redan är svag.

För svensk del har bolagen så här långt levererat en vinsttillväxt på cirka 8 procent i årstakt. Bankerna har rapporterat höga vinster, men kurslyften har uteblivit då marknaden i stället fokuserat på att medvinden från stigande räntor väntas avta framöver. Dessutom kan svagare konjunktur potentiellt leda till att kreditförlusterna ökar nästa år. Resultatet är att bankaktier nu handlas på mycket låga multiplar och att direktavkastningen är hög.

Den för Sverige viktiga verkstadsindustrin har rapporterat resultat ungefär i linje med förväntningarna, men prognoserna pekar på något som kunde skönjas redan under förra kvartalet – nämligen att konjunkturtoppen har passerats och att efterfrågan dämpas. Verkstadsbolagen påverkas främst av konjunkturutvecklingen i omvärlden, och det som syns är en avmattning i efterfrågan snarare än en kraftigare inbromsning vilket är i linje med vad makrodata har visat de senaste månaderna. Om det visar sig vara just en avmattning och inte början på någon global lågkonjunktur, så är det positivt för de svenska verkstadsbolagen.

Två branscher som har det tufft är konsumentbolag och byggbolag – men det är ingen nyhet. För konsumentbolagen är problemet att hushållen har mindre pengar att röra sig med till följd av höga räntor och inflation, och då drar de ner på allt som inte är nödvändigt. Bolag i lågprissegmentet har dock en fördel då fler väljer varor efter pris när plånboken är tunn.

Byggbolagen fortsätter in sin tur att lida av höga räntor och betydande osäkerhet kring framtiden. Särskilt bostadsmarknaden är iskall.

USA

Hur det går för de amerikanska bolagen är viktigt även för svensk del. USA är världens största ekonomi och om den håller ångan uppe så gynnar det även Sverige. Dessutom utgör amerikanska aktier en betydande del av värdet i våra globalfonder, och om USA-börsen går bra så lyfter det värdet på svenska folkets sparande, inte minst till pensionen.

Hälften av de amerikanska storbolagen har publicerat sina kvartalsresultat och för första gången på ett år rapporteras en positiv vinsttillväxt i årstakt. Enligt en rapport från Factset ser vinsttillväxten ut att bli cirka 3 procent jämfört med samma kvartal förra året. Samma rapport visar också att amerikanska företag som har mer än hälften av sin försäljning på hemmamarknaden för närvarande går bättre än bolag som huvudsakligen säljer sina varor internationellt.

Störst vinstökningar rapporteras från sektorerna sällanköp och kommunikationstjänster, det vill säga två tillväxtsektorer där bland annat teknikjättar som Amazon, Alphabet och Meta ingår. Kursreaktionerna har dock varit ganska svala och marknaden har hellre fällt än friat bolag som redovisat starka siffror, men uttalat sig något försiktigare om framtiden.

Vad säger rapporterna om börsutvecklingen framåt?

Efter den senaste tidens nedgång står Stockholmsbörsen på minus i år och värderingarna har kommit ner till mer attraktiva nivåer. Även om konjunkturen dämpas så pekar inte rapporterna på att vi står inför någon global lågkonjunktur, och det talar för att börsen som helhet kommer att stabiliseras. För att riskaptiten ska återvända och marknaden ska vända upp igen, så behövs dock även att räntorna börjar falla tillbaka och att inflationen fortsätter att sjunka under årets sista månader.