Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Teknikfrossa på börsen – men den långsiktiga potentialen är intakt

På torsdagen utlöstes plötsligt branta fall på den amerikanska börsen utan att det gick att peka på någon särskild anledning, utom möjligen att uppgången gått väldigt fort. Innan gårdagens ras hade den globala IT-sektorn stigit 37 procent sedan årsskiftet.

Stora teknikjättar i USA som Amazon, Apple och Alphabet har alla stigit kraftigt under coronakrisen i takt med att den digitala omställningen av våra liv har snabbats på. Historiskt låga räntor har dessutom gjort att investerarna blivit villiga att betala mer för tillväxt och det har gynnat de snabbväxande teknikbolagen. Elbiltillverkaren Tesla har stigit 400 procent sedan årsskiftet. Rimligt eller inte? Det får framtiden utvisa. Efter den branta uppgången kom så till slut en rejäl kurskorrektion, men att det blir vinsthemtagningar i det här läget är helt naturligt, och trots torsdagens branta fall så har kurserna bara kommit ner till samma nivå som för en dryg vecka sedan.

Finns det anledning att vara orolig?

Globala aktier har stigit över 50 procent på mindre än sex månader, och det är inte konstigt att det kan bli rekyler efter en så kraftig uppgång. I grund och botten befinner vi oss i en situation där förutsättningarna för aktier är gynnsamma. Makrodata har fortsatt stärkas och de siffror som kom in igår bekräftade att återhämtningen i ekonomin fortsätter. Räntorna är historiskt låga, stimulanserna stora och ett coronavaccin ser ut att komma allt närmare i tiden. Så länge de förutsättningarna förblir intakta finns det ingen anledning till oro för en ny härdsmälta på börsen. I närtid går det förstås inte att utesluta mer turbulens, men på lång sikt består drivkrafterna såväl för aktier generellt, som för teknikbolagen mer specifikt. Eventuella rekyler kan faktiskt visa sig vara bra tillfällen att öka risken något i de mer cykliska sektorerna på börsen som halkat efter i uppgången, som bank och industri.

Digitaliseringen är en av vår tids största strukturella trender. De senaste tio åren har de stora amerikanska teknikbolagen varit fullständigt dominanta på börsen med hög tillväxt, god lönsamhet och en kursutveckling som utklassat andra sektorer. Blickar vi tio år framåt i tiden är sannolikheten hög att andra bolag har vuxit sig stora, ikapp och förbi vissa av de jättar som idag dominerar marknaden. Att pricka framtidens vinnare är svårt, och för den som vill ha en exponering mot tekniksektorn är det bättre att ha en bred bas i form av en teknikfond eller ETF, än att köpa en eller ett par enskilda teknikaktier. Givetvis går det sedan fint att toppa portföljen med enskilda bolag man tror extra på.

Att göra en större investering vid ett enda tillfälle av rädsla för att missa tåget när ett bolag eller en sektor redan gått väldigt starkt är heller inte någon bra strategi. Sprid hellre ut köpen genom ett månadssparande, och bygg upp exponeringen gradvis för att minska risken för dålig tajming och felbeslut. Och slutligen – fokusera inte för mycket på en enskild sektor – en bred exponering mot globala aktiemarknader ger en bra riskspridning, därutöver handlar det om att öka sparandet något i delar av marknaden som ser ut att ha högre potential.