Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Tro på Fed håller virusrädsla i schack

Efter rallyt från botten i mars har sentimentet på marknaden pendlat mellan hopp om en snabb ekonomisk återhämtning, och rädsla för en mer långdragen lågkonjunktur. För tillfället tycks dock förtroendet för Fed vara större än rädslan för coronavirusets effekter.

Hopp om rask återhämtning står mot rädsla för andra virusvåg
Den globala ekonomin har gradvis öppnats upp under maj och juni, och det har gjort avtryck i den ekonomiska statistiken. Sentimentet har stärkts bland företag och konsumenter, fler rör sig ute i samhället och korttransaktionerna ökar. Det har gett marknaden större hopp om en snabb, V-formad återhämtning. I takt med att restriktionerna lyfts har dock risken för en andra våg av coronavirus ökat. I Kina har ett utbrott skett i Peking, i Sverige pågår ett i Gällivare och i Tyskland ökar smittspridningen i flera områden efter att restriktionerna. Även i stora amerikanska delstater som Florida och Texas fortsätter smittspridningen att öka, och det kan inte bara förklaras av att fler testas. Fler vårdas också på sjukhus och även andelen positiva test har ökat. Detta har gjort att nervositeten på marknaden återvänt.

Vi är dock inte så oroliga för att en lika omfattande nedstängning av ekonomin som i mars ska komma på fråga igen. Sjukvårdssystemet är bättre rustat för att hantera coronapatienter nu än vid det första utbrottet, tillgången på tester är mycket större och människor vet vad social distansering innebär och vad som krävs för att inte sprida smitta. Det finns också visst hopp om att de mediciner som visat positiva effekter på svårt sjuka coronapatienter kan göra att fler överlever. En andra våg av coronavirus behöver därför inte leda till ett nytt tvärstopp i konjunkturen, däremot kan det mycket väl fördröja den återhämtning som nu påbörjats. De kursrörelser vi ser på marknaden speglar därmed inte en rädsla för en återgång till paniken i mars, utan snarare en risk för att återhämtningen kan gå långsammare än marknaden hoppas om vi fortsätter se nya regionala utbrott som kräver återinförda restriktioner.

Om risken för ett andra coronautbrott har stort inflytande på marknaden, så är Feds makt ännu större. Förra veckan meddelade den amerikanska centralbanken att man kommer att vara ännu mer aktiv på kreditmarknaden och börja köpa enskilda företagsobligationer, och inte bara handla krediter via ETF:er. Förutom att det ger direkt stöd åt kreditmarknaden och håller spreadarna nere, så stärker det också sentiment och riskaptit. Att Fed finns där och stöttar marknaden håller rädslan för nya virusutbrott i schack.

Inköpschefsindex blir allt mer intressant
Den här veckan släpps en av de mest intressanta makroindikatorerna, nämligen preliminära inköpschefsindex (PMI) för juni i USA och Europa. Hur sentimentet bland företagen utvecklades under månaden bör vara av stort intresse för alla investerare med tanke på att en snabb återhämtning i allt högre grad har prisats in. Risken finns att en besvikelse i makrodata ökar kursrörelserna på marknaden, men det är inte helt lätt att tolka data för tillfället. Även om PMI skulle studsa upp kraftigt, så betyder det inte att den ekonomiska aktiviteten är tillbaka på samma nivå som före krisen. Siffran speglar helt läget nu jämfört med den föregående månaden, och när vi kommer från ett läge med totalt tvärstopp så behövs inte särskilt mycket för att situationen ska upplevas som betydligt bättre. På onsdags släpps även tyska IFO-index som mäter klimatet i det tyska näringslivet.

Makrodata i all ära, men snart är det dags för bolagen att stänga böckerna för andra kvartalet och de blir om möjligt ännu viktigare för marknaden. I mitten av juli börjar de första rapporterna att trilla in, och förhoppningsvis bjuder de på en bekräftelse av att aktiviteten i ekonomin ökar igen. Allt annat vore en besvikelse.