Börsen
Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Upp till bevis för bolagen

Sedan aktiemarknaden bottnade i slutet av november förra året har Stockholmsbörsens breda index stigit 25 procent. Bakom uppgången ligger ljusare utsikter för världskonjunkturen, sjunkande inflation samt hopp om räntesänkningar i både USA, Europa och Sverige.

Stigande aktiekurser och högre värderingar pekar på att marknadens förväntningar har höjts inför kvartalsrapporterna. Mot bakgrund av den starka börsutvecklingen är det därför upp till bevis för bolagen när rapportsäsongen nu tar sin början.

Hur går det för svensk industri?

Viktiga indikatorer såsom inköpschefsindex har pekat uppåt i början av året, och förhoppningsvis kan rapporterna bekräfta bilden av en lite bättre industrikonjunktur.

De svenska verkstadsbolagens vinster och lönsamhet nådde historiskt höga nivåer under 2023, men tillväxten i orderingång och vinster mattades av i slutet av året. Prognoserna bolagen gav i samband med resultatet för fjärde kvartalet pekade på stabila, men något svagare utsikter för 2024.

Med tanke på att vi inte fått några vinstvarningar alls inför den här rapportsäsongen så bör vi inte stå inför någon större dramatik, och bilden av en stabil industrikonjunktur väntas ligga fast. En möjlighet är att Europa och Kina, som var svagare än USA förra året, kan visa tecken på en vändning. I rapporterna väntas marknaden lägga särskilt fokus på orderingång, lönsamhet och framåtblickande kommentarer. Först ut bland de stora industrijättarna är Volvo som släpper sitt resultat på onsdag morgon.

Kan bankerna överraska?

Bankerna hade ett exceptionellt bra fjolår. Stigande räntor lyfte räntenettot till rekordhöga nivåer, och att lågkonjunkturen uteblev gjorde att kreditförlusterna förblev låga. När medvinden från högre räntor nu avtar räknar analytikerna med att bankernas vinster har minskat under det första kvartalet. Frågan är om de kan fortsätta överraska positivt om bostadsmarknaden stabiliseras, konjunkturen vänder upp och räntorna sjunker i ett makligt tempo.

Några som gynnas av lägre räntor är fastighetsbolagen vars aktier åkt bergochdalbana på börsen det senaste året. Visst blir det viktigt att se vad de säger om värdet på fastighetsportföljer och tillgången till finansiering på kapitalmarknaden, men allra viktigast för aktiekurserna blir snarare hur snabbt (eller långsamt) Riksbanken sänker räntan framöver.

Först ut bland de nordiska storbankerna att släppa siffror är Nordea, vars rapport kommer på torsdag.

Hur går det för teknikjättarna i USA?

Svensk bank och verkstad i all ära – men hur det går för de så kallade magnificent seven-bolagen i USA är trots allt viktigare för det allmänna sentimentet på marknaden. Globalt har de senaste månadernas börsuppgång till stor del drivits av ett fåtal amerikanska teknikjättar, däribland Nvidia, Meta och Amazon vars aktiekurser stigit med 74, 41respektive 21 procent bara sedan årsskiftet.

Att de här bolagen fortsätter leverera en hög vinsttillväxt är viktigt, för att inte säga avgörande för börsutvecklingen globalt. Aktierna väger tungt i ett världsindex och en fortsatt stark eller svag kursutveckling påverkar alla sparare som har globalfonder i portföljen.

Enligt siffror från Bloomberg så väntas en vinsttillväxt i USA på knappt 4 procent under första kvartalet – främst tack vare just magnificent seven, som totalt sett väntas öka sina vinster med nästan 40 procent i årstakt. Exkluderar man de här sju aktierna så väntas vinsterna för de övriga 493 storbolagen i USA ha sjunkit med 2 procent jämfört med för ett år sedan.