Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Utdragen kamp om presidentposten kan fördröja stimulanser

Efter valet i USA står det klart att opinionsinstituten återigen underskattat Trumps chanser att vinna valet. Ett jämnt resultat där det dröjer innan vi vet vem som styr landet de kommande fyra åren, riskerar att fördröja viktiga beslut i kongressen och det kan skapa oro på börsen när den initiala euforin har lagt sig.

Valresultatet i USA visade sig bli betydligt jämnare än förhandsprognoserna antytt. Trots att Bidens ledning sett både stabil och förhållandevis stor ut i opinionsundersökningarna, så var Trump honom hack i häl dagen efter valet. Natten mot torsdag har dock Bidens försprång ökat även om valet ännu inte är helt avgjort. Sin vana trogen väntar Trump inte in resultatet, utan har både hunnit utropa sig själv till segrare och kalla poströsterna för ett bedrägeri och en skam för landet. Han har också uppgett att han kommer att gå till högsta domstolen för att försöka diskvalificera poströster i de delstater där resultatet är väldigt jämnt. Risken finns att en sådan process kommer att göra att det dröjer innan en ny president kan installeras.

Initialt har världens börser stigit efter valet, och mest av allt steg tekniktunga Nasdaq-index igår. Anledningen är att representanthuset ser ut att förbli demokratiskt och senaten republikansk, det vill säga en splittrad kongress. Marknaderna räknar därför med att Joe Bidens höjning av bolagsskatten inte blir av, och att det inte heller blir ett lika massivt stimulanspaket som om hela kongressen blivit demokratisk. Pressen ökar därför på Fed att öka stimulanserna istället. Teknikbolagen skulle ha påverkats negativt av både skattehöjningen och högre räntor, och när inget av det blir verklighet uppstod ett lättnadsrally. Nasdaq lyfte 3,9 procent dagen efter valet.

Om det dröjer veckor eller i värsta fall ett par månader tills valet är avgjort finns fortfarande en risk att börshumöret surnar till. Anledningen är att viktiga beslut i kongressen riskerar att skjutsas upp, som till exempel beslutet om nästa stimulanspaket. Förhandlingarna mellan Demokrater och Republikaner har redan pågått i ett antal veckor, och om ingen president kan utses lär det försvåra ett beslut. Coronakrisen pågår samtidigt för fullt och pandemin förvärras snabbt, vilket riskerar att få effekter på både sentiment och arbetsmarknad. För att undvika att konsekvenserna blir allvarliga och att återhämtningen tappar för mycket fart så behövs nya stöd, och det så snart som möjligt.

Samtidigt som det som sker i USA kan skapa osäkerhet och större kursrörelser när den initiala euforin lagt sig, så är det en situation som är övergående. Senast om ett par månader vet vi vem som blir president, och ur ett börsperspektiv spelar det en ganska liten roll om det blir Donald Trump eller Joe Biden. Båda kandidaterna är bakbundna av coronapandemin och kommer att behöva vidta kraftfulla stimulansåtgärder för att lyfta USA ur krisen. Det är bara sättet de avser att göra det på som skiljer sig åt.

Blickar vi in i 2021 finns det andra faktorer som kommer att vara viktigare för börsen än vem som styr skeppet USA. Att vi får en president, oavsett vem, minskar osäkerheten och är därmed positivt. Pandemin, stimulanser, hur snabbt återhämtningen går och om forskningen efter ett vaccin ger goda resultat är betydligt viktigare. Vår uppfattning är att återhämtningen i ekonomin kommer att fortsätta med stöd av både finanspolitiska stimulanser och historiskt låga räntor, och att det kommer att vara gynnsamt för börsen. Vi bedömer därför att ett globalt aktieindex står högre om tolv månader.

För en långsiktig investerare är det amerikanska valet inte något som bör påverka portföljen i någon större utsträckning. Historiskt har valet av president spelat mycket liten roll, och andra faktorer har varit betydligt viktigare för börsutvecklingen. Den här gången är det pandemin som spelar huvudrollen.