Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Stora kursrörelser under årets första vecka

Räntorna steg och börserna sjönk under årets första handelsvecka. Förväntningarna ökade på en snabbare åtstramning av Fed under 2022, och smittspridningen nådde nya rekordnivåer.

Årets första handelsvecka bjöd på stora rörelser på både aktie- och räntemarknaderna efter att Feds senaste penningpolitiska protokoll publicerades under onsdagen. Bland annat stod att läsa att Fed ser behov av en snabbare åtstramning än väntat, och att den första räntehöjningen kan ske strax efter att stödköpen avslutats. Marknaden prisar nu in 80 procents sannolikhet för en räntehöjning redan i mars, vilket i sin tur öppnar dörren för upp till fyra höjningar totalt under 2022. Under andra halvåret ska balansräkningen dessutom bantas, vilket innebär att Fed inte bara slutar tillföra likviditet, utan att likviditet ska dras tillbaka från marknaden.

Både korta och långa räntor steg efter att protokollet släpptes medan börserna sjönk, med högt värderade tillväxtbolag i täten för nedgången. Samma handelsmönster upprepades under resten av veckan. Sedan årsskiftet har ett världsindex backat drygt 1,5 procent. Räntekänsliga USA där högt värderade teknikbolag väger tungt är ner drygt 2,2 procent, medan värdemarknaderna Japan och Europa i stort sett handlas på samma nivå som vid årsskiftet. Vi har fortsatt en övervikt i amerikanska aktier, då tillväxten i USAs ekonomi är stark och risken för restriktioner är lägre än i andra länder. En risk är givetvis att perioder av hastigt stigande räntor leder till kursnedgångar för de amerikanska teknikbolagen.

I fredags släpptes den amerikanska jobbrapporten för december som visade att bara 199 000 nya jobb skapades under månaden som gick, vilket var hälften så många som väntat. Arbetslösheten sjönk samtidigt mer än väntat till 3,9 procent, medan lönerna ökade med 0,6 procent i månadstakt. Låg arbetslöshet och stigande löner ökar pressen på Fed, och konsekvensen blev att veckan avslutades med ännu högre räntor och sjunkande börser. Den amerikanska 10-årsräntan nådde 1,76 procent under fredagen. Bank och energi är de två sektorer som klarat sig bäst sedan årets början tack vare stigande räntor och högre oljepriser, medan IT backat mest. Vi rekommenderar sedan en tid tillbaka en övervikt i finanssektorn.

I centrum för nyhetsrapporteringen står givetvis också pandemin. Smittspridningen är rekordhög i både Europa och USA, och den ökar snabbt i flera andra länder och regioner. Vaccinen är mindre effektiva mot den nya varianten, och tidigare sjukdom ger ett begränsat skydd. Det positiva är att omikron ger mindre allvarliga symptom än delta, och att graden av restriktioner styrs av hur många som blir allvarligt sjuka snarare än hur många som blir smittade. Flera läkemedelsbolag har meddelat att ett uppdaterat vaccin ska finnas redo i mars. I Sydafrika som först drabbades av den nya varianten, har smittspridningen minskat och är nu 60 procent lägre än vid toppen. Vårt huvudscenario är att 2022 blir det år då pandemin övergår till att bli mer lik en vanlig säsongsinfluensa tack vare att fler uppnått en naturlig immunitet genom sjukdom, skydd från (uppdaterade) vaccin, samt bättre behandling av svårt sjuka covid-patienter.

Vi har för närvarande en neutral vikt i aktier då vi ser svagare drivkrafter för börsen den närmaste tiden. Tillväxten avtar gradvis i både Europa och USA, och den väntas förbli dämpad i Kina. Den höga inflationen gör att centralbankerna väntas strama åt penningpolitiken under året samtidigt som stigande kostnader, bland annat på grund av löneökningar, väntas leda till lägre lönsamhet för företagen. Volatiliteten kan förbli hög under perioden före och efter Feds första räntehöjning, vilket betyder att vi väntar oss perioder av fortsatt stora kursrörelser under de kommande månaderna.

USA i fokus med inflation och bankrapporter på agendan

På fredag börjar den amerikanska rapportsäsongen med resultat från JP Morgan, Citigroup och Wells Fargo. Storbankerna i USA väntas rapportera rekordvinster för 2021 tack vare höga intäkter från investment banking samt lägre kreditförluster än väntat under pandemin. Vi tror fortsatt att bankaktier är attraktiva att äga mot bakgrund av stigande räntor.

På onsdag får vi ny inflationsstatistik från USA, och vi skulle inte bli förvånade om inflation och kärninflation klättrar över 7 respektive 5 procent i årstakt. Inflationen väntas dock toppa inom kort för att därefter gradvis falla tillbaka under året. På fredag släpps amerikanska detaljhandelssiffror för december, samt konsumentförtroende.

Från Kina får vi data över kredittillväxten, vilket är en viktig ledande indikator för den ekonomiska tillväxten i Kina och därmed även för världsekonomin. I Europa släpps siffror över arbetslösheten i november under måndagen. I övrigt ligger fokus på spridningen av omikron samt de höga energipriserna. Risken finns att smittspridningen leder till allt större press på sjukvården, och därmed fler restriktioner.