Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Vilket börsår vi lägger bakom oss!

Det har blivit dags att summera börsåret 2021 och blicka in i 2022. Börsåret som gått har varit starkt, särskilt för svensk del då Stockholmsbörsen är en av de aktiemarknader som stigit mest i världen i år. Även USA och Europa har utvecklats väl, medan tillväxtmarknaderna Kina och Brasilien tillhör de marknader som gått svagast. Bland sektorerna har förra årets förlorare förvandlats till det här årets vinnare, vilket betyder att energisektorn och finanssektorn gett högst avkastning. Bara vid ett enda tillfälle har ett globalt index sjunkit mer än 5 procent – och det tappet hämtades snabbt in. Vilket börsår det varit!

Varför gick börsen så bra 2021?

Vaccinen mot covid-19 är förstås en avgörande anledning till börsuppgången, då de gjorde att vi kunde öppna upp ekonomin i våras, och därför att vi sluppit stänga ner ekonomin igen den här vintern. Enorma stimulanser från både finans- och penningpolitik har förstås också varit helt avgörande. Nollräntor och stödköp för närmast ofattbara belopp, kombinerat med direktstöd till både hushåll och företag gjorde att vi gick igenom en djup kris på rekordkort tid. I USA fick hushållen checkar från staten som de i år shoppat varor för – och investerat på börsen. Konjunkturen har gång på gång överträffat de mest optimistiska estimaten, och bolagens vinsttillväxt ser ut att bli nästan dubbelt så hög som förväntat i början av året. Förutsättningarna för stigande börser har därmed varit närmast perfekta, och de orosmoln som funnits under året har inte orsakat mycket mer än små, tillfälliga avbrott i uppgången.

Vad förändras 2022?

Stimulanserna har inte bara gjort att ekonomin återhämtat sig snabbt från krisen, de har också lett till kraftiga obalanser mellan utbud och efterfrågan – och därmed stigande inflation. I november var inflationen i USA på den högsta nivån på nästan 40 år. När den amerikanska centralbanken lämnade årets sista räntebesked i mitten av december så var budskapet därför att det nu är dags att strama åt. Stödköpen ska avslutas redan i mitten av mars, och räntan ska höjas tre gånger under 2022.

Pandemin är tyvärr inte över ännu, även om vi förhoppningsvis kan hantera den med lättare restriktioner (eller rekommendationer) den här gången. Den nya omikronvarianten har gjort att smittspridningen ökar explosionsartat i många länder. I värsta fall innebär det motvind för tillväxten under några månader framöver. I bästa fall är symptomen milda, och den höga smittspridningen gör att vi uppnår den efterlängtade flockimmuniteten. Hur det blir lär vi snart veta mer om.

Geopolitik, hög inflation och en åtstramning av penningpolitiken är också risker det kommande året. På pluskontot kan vi sätta upp det faktum att tillväxten i ekonomin förväntas bli god även under 2022, att bolagsvinsterna växer vidare även om är i lägre tempo än tidigare, och räntorna ser ut att förbli förhållandevis låga. Än så länge trampar faktiskt inte centralbankerna på bromsen, utan lättar bara foten från gaspedalen.

Vi går in i nästa år med lite lägre risk än tidigare

Vi går in i nästa år med en lite lägre aktierisk än vi haft tidigare. Vi tycker att det finns skäl att tro att börsen står högre om tolv månader, men inte särskilt mycket högre. Riskerna i närtid är flera, och vi tycker att det finns anledning att vara försiktig med att ta hög risk för tillfället. Ett tips inför 2022 är att ha rimliga förväntningar på börsutvecklingen, och kom ihåg att kortsiktiga kursrörelser inte spelar någon som helst roll för ett långsiktigt sparande.

Med det passar jag på att önska god jul och gott nytt år. Vi ses 2022!