7 tips för bättre likviditet

Många företag kämpade under våren med höga energipriser, ökad inflation och minskad efterfrågan. Nu ser det ut som om vi även går en tuff höst till mötes och det är då extra viktigt att ha koll på företagets ekonomi. Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad Danske Bank, ger 7 tips på hur du kan förbättra likviditeten i ditt företag.