Åre Business Forum: Amazon

Under Åre Business Forum samlas toppskiktet bland svenska företag för att diskutera utmaningar och framtidsvisioner. Amazon är ett av världens mest välkända företag, men relativt nya på den svenska marknaden. Gulfem Toygur, VD för Amazon Sverige, berättar om utmaningar, möjligheter och framtidens online shopping.