Bostadsutvecklarnas affärsmodell i kris

Under året har nyproduktionen av bostadsrätter bromsat in. Enligt SCB var det 57 % färre påbörjade bostadsrätter första halvåret 2023 i jämförelse med 2022. Men det behövs bostäder och det är därför viktigt att den krisande branschen får stöd för att kunna anpassa sig till de nya osäkra tiderna. Det skulle gynna både tillväxt för Sverige och säkra tillgången till bostäder i framtiden.

Ingen vågar köpa på ritning längre

Affärsmodellen där privatpersoner köper bostadsrätter på ritning och förbinder sig till tillträde några år framåt är stendöd. Det är en stor risk att inte köpa och sälja i samma marknad – därför vågar inte privatpersoner längre teckna sig för en bostadsrätt under produktion. Det innebär att bostadsutvecklaren får svårt att få finansiering för bostadsrättsprojekten och därmed ställer man allt fler projekt. På sikt så kan detta vara förödande för samhället. Redan nu kan man se starten på en konkursvåg inom byggbranschen. Enligt affärs- och kreditinformationsföretaget UC ökade konkurserna inom byggindustrin med 29 % under september i jämförelse med samma månad i fjol.

-Vi ser att det behövs nytänkande för att hitta en lösning i närtid säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad Danske Bank. En möjlighet är att staten ställer garantier för kreditgivarna så att man kan refinansiera byggprojekten. Därmed kan man påbörja byggstarterna utan att ha tecknat bindande avtal på bostadsrätterna i förväg, säger Anders.

Det innebär att fastigheten färdigställs och nyproducerade bostadsrätter fortsätter att komma ut på marknaden. Då kan köparen förvärva bostadsrätten i samma marknad som hen säljer i och med rätt kalkyl. Det medför även att köparna minskar risken kring förseningar i produktionen i och med att fastigheten är färdigställd.

Potentiella risker

Vilka risker kan då uppkomma för bolagen och staten om man till exempel ställer garantier för kreditgivarna?

-Givetvis är det så att med en sådan här lösning etablerar ett byggprojekt med spekulativ vy på hur marknaden utvecklas och vilka priser som föreligger när produktionen är färdigställd säger Anders. Det skulle kunna innebära att en del av projekten visar negativt resultat. Den ska dock ställas i relation till att det inte byggs någon nyproduktion och de kostnader det innebär för byggbolag och samhället, menar Anders.

Sett utifrån statens perspektiv så är risken marginell under förutsättning att fastighetsutvecklaren även skjuter in en del eget kapital. Det innebär att ett prisfall behöver vara större än den egna insatsen för att staten ska förlora pengar.

Är subventioner lösningen?

Bostadsmarknaden är i behov av bostadsproduktion och många röster höjs för bidrag och subventioner. Anders frågar sig dock vart allmännyttan finns när många kommuner, särskilt storstadsregioner har ett stort behov av bostäder. Kommunerna sitter dessutom på marken/byggrätterna.

– Här är Danske Banks förslag att man bör se över möjligheten från staten att subventionera kommunerna i områden där ser tillväxt och där bostäder behövs. På så sätt behåller man skattemedel inom den offentliga sektorn samtidigt som man kan bygga för medelinkomsttagare som ex, folk med samhällsbärande yrken- poliser, lärare osv. tycker Anders.

För det finns ett fortsatt ett stort behov av bostäder i storstäderna men det som byggs är för dyrt för att människor med vanliga inkomster. Staten bör ta ett större ansvar och säkerställa att det finns bostäder för fler grupper. En väg att gå är en ny riskfördelning där staten garanterar risken.