Governancefrågorna i fokus när M&A affärerna ökar

Antalet företagsaffärer s.k. M&A, låg på den lägsta nivån på 10 år under 2023. Men nu syns tydliga tecken på att det vänder. Faktorer som att inflationen fallit tillbaka och ett lägre ränteläge 2024 är nödvändiga injektioner för att få igång marknaden. Men omvärlden har blivit mer svårnavigerad och man ska inte underskatta vikten av en grundligt utförd due dilligence. Där bör man även se på faktorer som sanktioner och värdekedjor vid en företagsaffär. Governance har seglat upp som en av de viktigaste frågorna för ledningen. Att försumma den processen blir en dyrköpt affär.

Artikel i korthet

  • Positiv trend för M&A affärer efter ett rekordlågt 2023
  • Governance frågor en allt viktigare del i M&A processen
  • Företag bör ha koll på sanktioner och värdekedjor innan man stänger affären

Ökade spänningar

De senaste åren har vi sett ökade spänningar i flera delar av världen och sanktionslistorna har blivit väldigt omfattande liksom regelverken på bland annat hållbarhetsområdet. Därför är det särskilt viktigt att ta med även dessa faktorer när man gör en grundlig granskning och analyserar informationen. Governance frågorna får en allt mer framträdande roll och kan bli oerhört kostsamma.

Anders Gullesjö, Chef Business Customers
Anders Gullesjö

-För att navigera i en komplex omvärld, med ökade regleringar och över 10.000 sanktioner bara mot Ryssland, ställs ännu hårdare krav på governance och en utökad due diligence i affärerna, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknadschefen Danske Bank Sverige.

Vikten av ESG

ESG (Environmental, Social, and Governance) som beskriver hur företag och organisationer arbetar med frågor som rör hållbarhet och ansvarstagande tar mer och mer plats i styrelserummet. Miljöfrågor har under en längre tid varit på företagens radar med ett starkt regelverk. Där har de flesta företag relativt god kunskap och har infört processer. Men governance, dvs delen som handlar ägarstyrningen av ett bolag eller en organisation, får allt större betydelse. Att bryta mot sanktioner kan få väldigt långtgående konsekvenser för ett bolag.

-Governance är något som tar större fokus och något som företag måste ta hänsyn till. Det krävs en utarbetad policy. Det handlar om att ha en tydlig struktur och process för att styra och leda en M&A-affär på ett effektivt, säkert och ansvarsfullt sätt. Vi på banken arbetar med dessa frågor i rådgivningen vid M&A -affärer och vi har sett att det finns mer att göra inom detta område, säger Anders.

Det viktigt att förstå att denna utveckling är mer än bara en trend. Det är snarare ett bevis på en djupgående förändring i hur företag bedriver sin verksamhet och navigerar i en allt mer komplex och reglerad global marknad.

Tydlig policy

Sammanfattningsvis kan man säga att governance och due diligence är två oerhört viktiga faktorer för att lyckas med en M&A-affär.

-En gedigen due diligence bör inte bara omfatta en noggrann granskning av företagets finansiella hälsa, affärsmodell, marknadsposition, rättsliga och regulatoriska frågor. I dagens komplexa affärsmiljö är det minst lika viktigt att ordentligt granska företagets styrning och leverantörskedja. En välfungerande styrning ger en stabil grund för verksamheten och säkerställer att risker hanteras på ett effektivt sätt. En noggrann granskning av leverantörer och underleverantörer kan identifiera potentiella problem. Exempelvis urskilja risken att bryta mot sanktioner.

Genom att lägga till dessa aspekter i due diligence-processen kan man minska osäkerheterna och öka chanserna till en framgångsrik affär, avslutar Anders.