Många företag kommer att drabbas hårt – skenande arbetslöshet kan bli konsekvensen

Vissa företag upplever att hjulen  snurrat igång medan andra påverkas av myndigheternas och politikernas beslut. Stödåtgärder som bland annat korttidspermitteringar har skapat ett andrum – men mycket tyder på att de tar slut vid årsskiftet. Det kan få betydande konsekvenser som realiserade varsel och högre arbetslöshet.  Det finns möjligheter för Sverige att ta sig stärkt ur krisen – det handlar bland annat om att så många som möjligt kommer i arbete och att de som har idéer också realiserar dem genom att  starta och driva företag  men inte minst att så många som möjligt skaffar sig en högre utbildning. Då kan Sverige växla upp.