Brf Ramselyckan

Mardrömshöst väntar sektorer som fastigheter, bygg, retail och restaurang

SCB presenterade dystra siffror för juli med minskad orderingång för industrin och minskad produktion. Men Danske Banks analyser visar att det rör sig mer om säsongsbetonad nedgång. Samtidigt går vi mot en mardrömshöst för sektorer som bygg, fastighet, retail och restaurang. 

Säsongshicka

De dystra siffror från SCB visar minskad orderingång och minskad produktion. Men det kan ses som ”säsongshicka” mer än en alarmerande utveckling enligt Danske Banks analytiker. Att det går bra för svenska företag visar inte minst bolagens halvårsresultat som överlag var positiva. Sverige har hög sysselsättning och konsumtionen har bara minskat med 1,7 procent i årstakt vilket gör att svensk ekonomi är stabil.

-Företagsmarknaden har varit mycket stark det senaste året. Det beror mycket på en enormt stark exportindustri där den svaga svenska kronan bidragit men också på att företag som avvaktat med investeringar under pandemin till slut behövde agera, menar Anders Gullesjö chef för Företagsmarknaden på Danske Bank.

Men samtidigt som många bolag går bra så väntar en mardrömshöst för sektorer som fastigheter, bygg, retail och restaurang. Det är också en stor skillnad på stad och landsbygd. I mindre städer är retaildöden ett faktum och den lokala restaurangnäringen brottas med lönsamhet. Vi har sett att konkurserna ökat lavinartat under våren. Men i den statistiken finns många Zombieföretag som klarat sig tack vare subventionerna under pandemin.

-Konkurserna ökade kraftfullt under första halvåret. Men det är ganska naturligt eftersom att staten erbjöd kraftfulla subventioner under pandemin vilket gjorde att många bolag klarat sig längre. Men vi har också haft en tuff period med höga elpriser, galopperande priser och ökade räntor, det gör att bolag som samtidigt har svag efterfrågan slås ut, fortsätter Anders.

Lågkonjunktur ligger inte i korten

Under senare tid har vi haft en viss avmattning i viktiga exportländer som Tyskland och mellaneuropa. Det skulle kunna innebära en viss oro för hösten. Men även här är bankens bedömning att det finns en säsongseffekt som fått en negativ påverkan.. Men någon djup lågkonjunktur ser vi inte framför oss i Sverige.

-Men även om svensk ekonomi klarat sig bra hittills så finns det orosmoln som ökade geopolitiska spänningar, elprisernas utveckling, kronan som blir allt svagare och hur lång Riksbanken är beredda att gå för att bekämpa inflationen. Hösten kommer bli svårnavigerad.

Danske Banks nya inflationsprognos ligger strax över Riksbankens prognos och banken prognos är att Riksbanken höjer styrräntan med 0,25% i september.

-Mitt budskap till företagen är att ha en tät dialog med banken, säkra sina valutarisker, se över sin likviditet och kapitalbindning. Att rusta sig för höga energipriser även vintern 23/24 är också viktigt, avslutar Anders