Utmaningar och möjligheter på den svenska företagsmarknaden

Företagsmarknaden i Sverige har klarat sig förvånansvärt bra. Men sektorer som detaljhandeln, fastighets- och byggbranschen har lidit hårt av den svaga svenska kronan, minskad efterfrågan, stigande inflation och ökade räntekostnader. Hur ser prognoserna ut?

Enligt en ny prognos från Danske Bank fortsätter kronan att försvagas under hösten, efter en svag uppgång, mot både euro och dollarn. En svag valuta kombinerat med räntehöjningarna i juni och troligtvis även i september gör att hösten ser allt mer utmanande ut för de redan utsatta sektorerna. Men en ljusning är att inflationen faller tillbaka och att hushållens konsumtion kommer igång. Detta kan resultera i ny energi till bostadsmarknaden och detaljhandeln.

-En svag valuta är bra för exportsektorn men dåliga nyheter för andra sektorer som exempelvis detaljhandeln och lånetunga sektorer som fastighets- och byggsektorn. Och det innebär också att Riksbanken kommer behöva fortsätta att agera för att trycka upp kronkursen genom att använda ränteverktyget. Det skapar tyvärr ytterligare press i dessa sektorer, säger Anders Gullesjö Chef företagsmarknaden på Danske Bank.

Turismen & handeln får ett uppsving

Vi ser också att turistnäringen får tydliga fördelar med att den svenska kronan tappar i värde mot andra valutor. För den prismedvetne turisten som vill få ut så mycket som möjligt av sina pengar så blir Sverige ett attraktivt resmål.

-En svag krona gynnar hotellnäringen och lockar internationella turister. Man pratade till och med om en Beyoncé-effekt på inflationen då hotellen i Stockholmsområdet kunde maximera sina priser under de dagar som hon spelade. Även restaurang- och upplevelsebranschen gynnas positivt, säger Anders.

När den svenska valutan är svag så väljer många svenskar att stanna i Sverige under semestern, ”hemestra” vilket också naturligtvis är positivt för den svenska turismnäringen. Även i tuffare tider tenderar människor att vara lite extra generösa under semestern.

-Ju fler människor som är i Sverige och konsumerar varor, nöjen och kultur, går på restaurang och äter, desto mer pengar cirkulerar vilket givetvis är bra för ekonomin, säger Anders.

Prövad detaljhandel

Den hårt prövade detaljhandel kan också hoppas på ett litet uppsving genom att turister uppfattar svenska varor och kläder som mer prisvärda. För den som vill shoppa lyxprodukter så är det ett riktigt köpläge nu. Men tyvärr är detaljhandeln importtung så den svaga kronan är på längre sikt ett sänke.