Vart är företagsmarknaden på väg?

Efterfrågan har varit extremt svag inom vissa sektorer den senaste tiden. Geopolitiska konflikter, inflation, räntehöjningar och kronförsvagning har tagit ut sin rätt. Men nu visar Konjunkturinstitutets senaste Konjunkturbarometer på en förstärkt framtidstro och att lågkonjunkturen kan vara på väg bort.

Artikeln i korthet

  • Den senaste KI barometern indikerar framtidshopp
  • Företag bör våga satsa sig ur en lågkonjunktur
  • Buffertlager kostar, men med rätt kalkyl är det värt kostnaden.

Största ökningen sedan 2021

Den samlade indikatorn ökade med 5,8 enheter vilket är den största ökningen på en månad sedan april 2021. Hushållen var den största bidragande faktorn till ökningen men alla sektorer bidrog till de positiva siffrorna. Mycket tyder på att hushållen förväntar sig minskade räntekostnader. Man räknar kallt med att prisökningarna inte kommer att bli så stora då företag inte vågar chansa på att konsumenten klarar av ytterligare höjningar.

-Jag tror att det finns ett uppdämt konsumtionsbehov hos de hushåll som har de finansiella resurserna att konsumera. Det är rimligt att tro att vi kommer att se en ökad efterfrågan inom kort tack vare mer pengar på kontot och en starkare framtidstro, säger Anders Gullesjö, chef företagsmarknaden, Danske Bank.

Gasa eller bromsa

Men hur kan svenska företagare positionera sig inför framtiden för att inte tappa marknadsandelar och konkurrenskraft? Konjunktursvängningar handlar mer om psykologi och förväntningar än vad man kan tro och när tuffa tider råder och den allmänna diskussionen handlar om åtstramningar är det lätt att man som företagare avvaktat. Men Anders menar att man måste våga gasa sig ur en tuff period.

-För företag som främst riktar sig mot den inhemska marknaden så förordar jag att satsa. Annars riskerar man att hamna på efterkälken när saker och ting drar i gång igen. Risken med att vara för bakåtlutande är att möjligheten att expandera din affär kan gå om intet säger Anders.

Sverige har gått igenom ett stålbad avseende inhemsk efterfrågan. Men efter regn kommer oftast solsken.

-Efter en svagare konjunktur kommer det ökad efterfrågan och det kan vara så att vi är igenom den värsta perioden. Planer på större investeringar och inventarier läggs många gånger på is under en lågkonjunktur men det gäller att våga och veta när man ska trycka på start-knappen igen, säger Anders.

Vikten av ett buffertlager

Generellt menar Anders att det även kan vara bra att bygga lager, särskilt avseende kritiska komponenter. Trendmässigt ser det ljusare ut men det finns risk för leveransstörningar på grund av oroligheterna i Röda Havet bland annat. Om efterfrågan plötsligt ökar kan företag med ” just in time” lager så som bil och tillverkningsindustrin ligga risigt till.

Buffertlager, kommer att kosta i form av skuldsättning men det kan vara värt att ta den risken om man gör en bra kalkyl, säger Anders.

-Min slutsats är att de negativa rubrikerna som vi har möts av i media är missvisande. Svenskt näringsliv står starkt och med en liten knuff i rätt riktning finns det alla förutsättningar för framgång – men det är viktigt att inte tappa initiativet menar Anders.