ESG-frågor i topp 2021

Om fokus 2020 var Corona-krisen, USA-valet och Brexit, så blir 2021 året då ESG-frågorna hamnar överst på prioriteringslistan igen. Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank, listar 5 anledningar till varför ESG-frågor är på allas läppar under 2021.

Roger Josefsson, Hållbarhetschef

Roger Josefsson

  1. ESG går från ”klimataktivism” till att bli en integrerad del av företagens riskanalys. Covid-19 är det tydligaste exemplet som visar att ESG-frågor måste tas med i företagens verksamhetsplanering.  Banker och finansiella institutioner fortsätter integrera ESG i sina riskanalyser och kreditbedömningar. Därmed blir ESG-policies också en fråga för ekonomiavdelningarna och företagsledningarna (om de inte redan varit det tidigare).
  2. Klimatförändringar fortsätter att vara högt på den allmänna radarn under 2021 med en ”grande finale” i och med COP26-mötet i Glasgow i november där bland annat de stora utsläpparna USA och Kina kommer att visa framfötterna på ett helt annat sätt än tidigare. Under året kommer också andra länder, politiker, företag och intresseorganisationer positionera sig inför klimatmötet och vi kan räkna med ett pärlband av nya klimatinitiativ.
  3. Ny EU-lagstiftning ställer krav på både företag och finansiella institutioner att öka transparensen kring hållbarhet. EU Taxonomin skapar ett tydligt ramverk för vad som definieras som hållbart och gör det obligatoriskt för alla företag med fler än 500 medarbetare att klimatredovisa sin verksamhet. Redan i slutet av 2020 hamnade taxonomin i blickfånget då flera svenska branscher högljutt protesterade mot de ambitiösa målen – debatten lär fortsätta…
  4. Politisk uppbackning av grön agenda. Sverige fortsätter att driva på med 2030-agendan, EU sjösätter sin gröna omstart efter Corona, Joe Biden är på plats i Vita huset och har lovat rekordsatsningar på omställning mot ett mer hållbart samhälle, Kina har presenterat sina planer för att bli klimatneutralt… Listan över politiska agendor kan göras lång
  5. Green goes green – allt mer kapital öronmärks för gröna ändamål. Gröna obligationer har haft en exponentiell tillväxt de senaste åren och nya finansiella produkter med hållbarhetsfokus lanseras löpande.  När de finansiella spelarna väl fått upp aptiteten på hållbara och gröna tillgångar skapas en positiv spiral där efterfrågan skapar efterfrågan. Frågan är bara hur länge det kan hålla i sig? Kan det under 2021 till och med leda till att vi får uppleva den första gröna bubblan sedan tulpanmanin i Holland på 1630-talet?