Trender inom aktivt ägarskap

Kapitalförvaltaren Danske Bank Asset Management tar upp ESG-trender inom aktivt ägarskap i den nya rapporten Active Ownership Report 2023.

Kapitalförvaltare träffar regelbundet företag som ingår i investeringsportföljen för att diskutera företagens hållbarhetsarbete. Syftet med mötena är att få en bättre bild av hur företagen integrerar ESG-frågor (ESG= Environment, Social, Governance) i sin verksamhet eftersom detta kan påverka företagens framtida resultat. Men syftet är också att påverka företagen att ta steg i önskad riktning. Målet är att minska riskerna med investeringen och öka kundernas möjlighet att få en positiv avkastning på sin investering.

Förutom individuella dialoger med företagen, går kapitalförvaltare ofta samman i olika koalitioner för att få större påverkan på företagens styrning. Några exempel på koalitioner är Climate Action 100+ och Finance for Biodiversity Pledge.

Miljö- och klimatrelaterade frågor är fortsatt i fokus när kapitalförvaltare diskuterar ESG-frågor med de företag som ingår i investeringsportföljen. Listan över vanligaste teman för diskussion är:

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Energiförsörjning
  • Företagens Net Zero-mål i linje med Paris-avtalet

Inom socialt relaterade diskussioner (S:et i ESG) finns ett ökat fokus på medarbetarinvolvering, mångfald och inkludering. Frågor kopplat till ”mänskliga rättigheter” diskuteras i mindre utsträckning än för ett par år sedan.

Ägarstyrning (Governance) handlar i första hand om diskussioner kring kapitalstruktur, sammanslagningar (M&A), styrelsearvoden och styrelsens sammansättning.

Här hittar du rapporten Active Ownership 2023 i sin helhet.