Fokus på utsläppsintensiva sektorer

Åtta procent av globala koldioxidutsläpp kommer från kalk- och cementindustrin. För att snabbt reducera globala utsläpp krävs lösningar som fokuserar på utsläppsintensiva sektorer. SaltX Technologies har utvecklat en industriell process för att elektrifiera kalkproduktion – en förutsättning för grön cement i framtiden.

Möt flera changemakers på Danske Banks webbplats och på nextconomy.se