Framtiden ljus för solenergi

Solenergi spelar en nyckelroll i omställningen mot fossilfri energiproduktion i Europa. EU siktar på att uppnå 600 gigawatt (GW) kapacitet till 2030. Det innebär mer än en fördubbling från de nuvarande 263 GW som installerats totalt i EU vid slutet av 2023.

EU:s solenergistrategi lanserades i maj 2022 som en del av unionens REPowerEU. Syftet är att minska beroendet av rysk olja och gas. Den senaste satsningen på solenergi syns redan i statistiken. Solenergins andel av total EU-elproduktion ökade från 5% till 10% mellan 2020 och 2023. (se graf nedan).

Svea Solar är ett av företagen som driver på utvecklingen med mer solenergi.

Läs mer om andra företag i Sverige som bidrar till omställningen och läs mer om regelverken som ska bidra till att Europa ställer om sin energiproduktion.