Solkraftens framfart: En lysande framtid för Sverige och Europa?

Intresset för solkraft växer explosionsartat i Sverige och Europa. 2023 fanns det drygt 148 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige – en ökning med cirka 55 000 nya solcellsanläggningar på bara ett år. De flesta solcellsanläggningarna är privata anläggningar. Nu växer intresset för större kommersiella solcellsparker.

Under 2023 levererade solkraft 3,1 GW solenergi i Sverige. Det är en ökning med 30% jämfört med 2022. Solkraft står för mindre än 2% av det totala energibehovet i Sverige. Energimyndigheten prognostiserar att solenergi är 10% av Sveriges elproduktion 2040. Solenergi spelar alltså en växande roll i den svenska energimixen. I och med Sveriges inträde i Nato finns en strategisk ambition att säkra energiförsörjningen i landet i händelse av krig. I den ambitionen är småskaliga solcellsanläggningar en viktig del.

Tillväxt för solkraft:
• Sjunkande kostnader för solceller: Mellan 2010 – 2020 sjönk priset på solceller med 82% vilket gör solenergi till den mest kostnadseffektiva energikällan i stora delar av Europa. I Sverige har flera aktörer etablerat sig på marknaden vilket lett till priskonkurrens.
• Ökad efterfrågan på förnybar energi: Solceller är lätt att installera och ta i drift – både för privatpersoner och företag som vill sänka sina löpande energikostnader. De volatila och höga elpriserna 2021 och 2022 innebar en kraftigt ökad efterfrågan på solceller.
• Politiskt stöd och ekonomiskt bidrag: I Sverige utgår ett grönt skatteavdrag till privatpersoner för att täcka en del av kostnaden för installation av solceller på exempelvis hustak.

Ambitiösa EU-mål

EU har ambitiösa mål för utbyggnaden av solenergi med syfte att minska beroende och import av fossila bränslen. European Green Deal och REPowerEU lyfter solenergi som en viktig del för energiomställningen inom EU.

2023 producerade EU-länderna 260 GW solenergi. Målet 2030 är 600 GW – mer än en dubblering! För att nå målet har EU startat flera initiativ:

 • European Solar Rooftops Initiative: tak på offentliga- och kommersiella fastigheter ska användas för solceller.
 • EU large-scale skills partnership ska driva på kunskapsförsörjning i branschen och öka produktionskapacitet inom EU’s gränser.
 • EU Solar PV Industry Alliance. Investeringar inom hela värdekedjan ska säkerställa att produktion av solceller sker inom EU’s gränser. Genom att nå målet om 600 GW 2030, vill EU generera 60 miljarder Euro i årlig BNP och skapa 40 000 nya gröna jobb.

Europa satsar på stora solcellsparker, men även i Sverige är storskaliga parker på frammarsch:

 • HSB’s Solpark i Strängnäs: Sveriges största solcellspark med en effekt på 14 MW. Totalt 45 hektar stor och med 41 600 solpaneler.
 • Eken Solpark: En solcellspark i Linköping med en effekt på 12 MW.
 • Tågra solcellspark: En solcellspark i Sjöbo producerar energi för 3 000 hushåll på en yta motsvarande 16 fotbollsplaner. Drivs av Svea Solar.

Finansiering av solcellsparker

Det finns en flera modeller för att finansiera solcellsparker:

 • Privat finansiering: Solcellsparker kan finansieras av privata investerare, till exempel pensionsfonder eller riskkapitalbolag.
 • Stöd från staten: I Sverige finns det en rad olika statliga stöd för solenergi, till exempel investeringsstöd och skattereduktion.

Lagring av el från solkraft

En utmaning med solenergi är att den inte kan produceras under dygnets mörka timmar. För att använda solenergi dygnet runt behöver elen lagras. Det finns en rad olika tekniker för lagring av el:

 • Batterier: Batterier är den vanligaste tekniken för lagring av el. De är dock fortfarande dyra och har en begränsad livslängd.
 • Vattenkraft: Vattenkraft används för att lagra energi. Genom att pumpa vatten upp i en damm under dagen och släppa ner det genom en turbin under natten.
 • Vätgas: Vätgas kan kan lagra energi genom att elektrolysera vatten till vätgas och syre under dagen och använda vätgasen för att producera el under natten.

För mer information om solceller och tips på vad du ska tänka på vid installation av solceller – besök energimyndighetens webbsida ”Solelportalen”. Läs artikeln på nextonomy om energieffektivisering!