Flera skäl att energieffektivisera din bostad

Många svenskar kämpar med ökade boendekostnader. Utöver högre räntekostnader står stigande elpriser för en stor del av kostnadsökningen. Nu ökar intresset för att energieffektivisera bostäder.

Exempel på energibesparande åtgärder kan vara installation av solceller eller bergvärmepump, tilläggsisolering av fastigheter eller att byta gamla fönster mot nya.

– Energieffektivisering av bostaden är ofta en väldigt bra långsiktig investering och en klimatpåverkande positiv gärning. Dels kan investeringen leda till sänkt driftskostnad varje månad, dels kan investeringen bidra till ökat värde på bostaden. Det är viktigt att man räknar på kostnaden och hur lång tid det tar innan investeringen går på plus, säger Anneli Adler, som är chef för privatmarknaden på Danske Bank.

Utmaningen för många hushåll är att veta vilken investering som ger bäst effekt för just deras boende. Danske Bank har inlett ett samarbete med företaget Econans där bankens kunder erbjuds en digital energisimulering för att identifiera vilka energibesparande åtgärder som passar det enskilda boendet bäst. Econans tillhandahåller dessutom kontaktuppgifter till upphandlade leverantörer som kan utföra arbetet. Danske Bank tar fram finansieringsförslag.

– Är man kund hos Danske Bank kan man boka ett möte med oss för att få tillgång till verktyget. Det ska gå enkelt och snabbt att komma igång, berättar Anneli Adler.

En god klimatgärning

Fastighetssektorn står för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige. En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska sina miljömål och skapa ett hållbart energisystem.

– Genom att spara energi från fastighetssektorn kan Sverige snabbare ställa om till fossilfritt i övriga samhället. Det kommer exempelvis behövas mycket grön energi om vi ska ställa om fordonsflottan från fossildrivna bilar till elbilar.

Nya EU-regler driver på utvecklingen

Som en del av EU’s stora klimatpaket, Fit for 55, infördes vid årsskiftet 2024 EU’s nya energidirektiv. Direktivet innebär att den totala energikonsumtionen i unionen ska minska med 11,7 procent fram till 2030. Bakgrunden är bland annat att minska beroendet av gas och andra fossila bränslen som tidigare har importerats från Ryssland. Eftersom fastighetssektorn står för 40 procent av den totala energiförbrukningen så innebär det att energibesparing bland bostäder och andra fastigheter blir viktig. Som en del av EU’s direktiv ska konsumenter få information om energieffektivisering.

– Utöver ROT-avdrag finns flera statliga stöd och bidrag man kan söka för att sänka sin investeringskostnad, säger Anneli.

Mer information om olika stöd finns på Boverkets hemsida

Här kan du boka ett möte med Danske Banks rådgivare och på så sätt få tillgång till Econans verktyg