Hållbara obligationer krossar rekordåret 2019

Marknaden för hållbara obligationer, det vill säga gröna, sociala samt övriga hållbara obligationer, krossar rekordåret 2019 tack vare stort inflöde från offentlig sektor som syftar till att skapa finansiellt utrymme att hantera effekterna av covid-19. Under tidigare rekordåret 2019 emitterades hållbara obligationer till ett värde av drygt 350 miljarder dollar. I slutet av oktober hade motsvarande siffra brutit 400 miljarders-vallen och i hittills i november har hållbara obligationer till ett värde av mer än 450 miljarder dollar emitterats.

– Särskilt starkt har sociala obligationer gått under andra halvan av 2020. Bara under september emitterades hållbarhetsobligationer till ett värde av 92 miljarder dollar. Det var mer än en fördubbling av den tidigare rekordmånaden november 2019. Det är främst statliga och statligt relaterade organisationer som gått in och stöttat verksamheter och initiativ för att lindra effekterna av Corona-krisen genom att satsa på hälsosektorn och andra sociala projekt, berättar Lars Mac Key, ansvarig för hållbara obligationer på Danske Bank.

En annan milstolpe under hösten var att Sverige gav ut sin första gröna obligation någonsin om 20 miljarder kronor. Pengarna ska användas för att finansiera de av regeringen redan beslutade aktiviteterna för att nå Sveriges hållbarhetsmål.

Lars Mac Key
Lars Mac Key, Chef, DCM Sustainable Bonds

SEK ”flat” medan EUR boomar

Marknaden för hållbara obligationer utgivna i svenska kronor ligger i linje med rekordåret 2019. Den stora tillväxten sker i Euro-området som kvarstår som drivkraft på marknaden. Det är också stora skillnader i vilka branscher som emitterar hållbara obligationer.

– Gröna företagsobligationer i svenska kronor går till fastighetsbolag, ca 75 procent av marknaden, medan de stora sektorerna i Euro är transport och energi. Tittar man på företagsobligationer i stort är nästan var tredje obligation i svenska kronor en grön eller en hållbar obligation – motsvarande siffra i Euro är minimala 8 procent. Så Sverige är fortsatt ett föregångsland när det gäller gröna obligationer. Vi ser också att det finns ett enormt intresse bland investerare för denna typ av obligationer, avslutar Lars Mac Key.