Lars Mac Key
Lars Mac Key
Global Head of Sustainable Products

Positiva signaler för grön finansiering inför hösten

I takt med att världen ställs inför allt tuffare utmaningar kopplade till klimatförändringarna, ökar behovet av investeringar som gynnar omställningen till en hållbar utveckling. En positiv signal på att vi rör oss i rätt riktning, är den imponerande utvecklingen inom hållbar finansiering som skett under första halvåret 2019, både för bank-och finansindustrin i stort och för Danske Bank i synnerhet. Under det första halvåret har bland annat utgivningen av gröna obligationer slagit alla rekord, utbudet av gröna lånealternativ växer och vi har tagit stora kliv mot att skapa en grönare skeppsindustri för hållbara transporter över vatten.

Samu Slotte, chef för hållbar finansiering på Danske Bank, menar att det första halvåret 2019 har inneburit stora framsteg för hållbar finansiering:
”Jag tycker att det är särskilt givande att Danske Bank nu deltar i globala ramverk såsom Poseidon Principles för en grönare och mer hållbar skeppsindustri. Globala initiativ är ett bevis på det starka samarbetet och viljan att göra en positiv inverkan i hela bank- och finansbranschen”.

Gröna obligationer slår alla rekord
Även gröna obligationer växer så att det knakar, där Sverige är den drivande marknaden i Norden. Faktum är att det fram till juli gavs ut gröna obligationer om hela 84,75 miljarder SEK – vilket innebär att rekordåret 2018 redan passerats då totalt 72 miljarder gavs ut i SEK under helåret.

Danske Bank får även förtroendet att agera rådgivare vid utgivningen av allt fler gröna obligationer. Strax innan sommaren klättrade Danske Bank upp till plats #6 i Bloombergs league table på utgivna gröna obligationer i EUR och de nordiska valutorna under det första halvåret 2019. Danske Bank blev därmed den största nordiska banken på gröna obligationer i dessa valutor. Globalt för alla valutor rankades Danske Bank som #9 i andelen utgivna gröna obligationer.

“När vi tittar på den gröna obligationsmarknaden ser vi en enorm tillväxt med flera nya aktörer som tar plats. Vi är oerhört stolta och glada över att nu vara en av de globala banker som leder denna tillväxt och möjliggör omställningen till en grönare ekonomi”, säger Lars Mac Key, Head of DCM Sustainable Bonds på Danske Bank.

Lars ser inga tecken just nu på en avmattning och bedömer att pipeline ser intressant ut för resterande del av året. Vid starten av hösten står gröna obligationer för 17,5 procent av hela obligationsmarknaden i SEK jämfört med ca 10 procent 2018. Svenska kronan har även seglat upp som det tredje största valutaslaget globalt för gröna obligationer efter Euro och dollar.

Läs mer om de gröna höjdpunkterna här.

Vill du veta mer, kontakta Samu Slotte, chef för hållbar finansiering, och Lars Mac Key, chef för DCM Sustainable Bonds.