Nu kommer EU:s klimattullar

Den 1 oktober togs första steget att lansera EU:s klimattullar (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). CBAM är en handelsåtgärd som sätter ett koldioxidpris på vissa importvaror till EU.

EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans sa i ett uttalande att CBAM är en viktig del av EU:s klimatpolitiska paket Fit for 55. Mängden växthusgaser ska minska med 55 % till 2030 jämfört med 1990.

CBAM tillämpas på ett begränsat antal varor. Varor som järn, stål, cement, aluminium, gödningsmedel är med på listan. Importörer av dessa varor kommer behöva köpa CBAM-certifikat för att täcka de uppskattade koldioxidutsläppen från produktionen av varorna. Priset på CBAM-certifikat baseras på det genomsnittliga priset för utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem (ETS).

Kontroversiell åtgärd

CBAM är en kontroversiell åtgärd, med vissa länder och företag som hävdar att det är en form av protektionism. EU hävdar dock att CBAM är nödvändigt för att skydda sin konkurrenskraft och för att säkerställa att dess klimatpolitiska åtgärder är effektiva.

”CBAM är en rättvis och effektiv åtgärd som kommer att bidra till att minska EU:s koldioxidutsläpp och skydda vår konkurrenskraft”, sa Timmermans.

CBAM introduceras i två steg. Med start 1 oktober 2023, måste importörer av de utvalda varorna samla in och rapportera uppgifter om koldioxidutsläppen från produktionen. I steg 2, som börjar den 1 januari 2026, måste importörerna köpa CBAM-certifikat för att täcka de uppskattade koldioxidutsläppen.

EU har sagt att CBAM kommer att vara utformad på ett sätt som inte orsakar onödigt höga kostnader för importörer. EU har också sagt att CBAM kommer att vara öppen för revision för att säkerställa att den är effektiv och rättvis.

Det återstår att se hur CBAM kommer att påverka handeln och ekonomin i EU och i resten av världen.

Se även Varför är ett pris på koldioxid centralt i klimatfrågan? – Nextconomy