Så ska Sverige klara elförsörjningen

Elförbrukningen i Sverige fördubblas kommade 20 år när svensk basindustrin blir fossilfri och transporter elektrifieras. Är det möjligt att öka energiproduktionen så mycket på så kort tid? Hur minskar vi prisskillnaden på el mellan norra och södra Sverige? Ska nyindustrialiseringen bara ske i norra landet där elen är som billigast? Hur ska Sverige klara elförsörjningen? Vi intervjuar Lotta Medelius-Bredhe på Svenska Kraftnät.

I Danske Banks nya programserie ”Danske Bank Möter” får vi träffa olika befattningshavare, experter och andra intressanta personer som delar med sig av sin syn på aktuella händelser i vår omvärld.