Vapen som hållbar tillgång

11 okt 2022

Kan företag som tillverkar vapen definieras som hållbara? Den frågan har banker och investerare diskuterat de senaste åren. För den svenska vapentillverkaren Saab innebar kriget i Ukraina och Sveriges Nato-ansökan både nya affärsmöjligheter och ökat investerarintresse när begreppet hållbarhet vidgades.

I programserien ”Danske Bank Möter” träffar vi Saabs hållbarhetschef Eva Axelsson för ett samtal om demokrati, hållbarhet och Saab-koncernens ambitioner på hållbarhetsområdet.