Vapen som hållbar tillgång

Kan företag som tillverkar vapen definieras som hållbara? Den frågan har banker och investerare diskuterat de senaste åren. För den svenska vapentillverkaren Saab innebar kriget i Ukraina och Sveriges Nato-ansökan både nya affärsmöjligheter och ökat investerarintresse när begreppet hållbarhet vidgades.

I programserien ”Danske Bank Möter” träffar vi Saabs hållbarhetschef Eva Axelsson för ett samtal om demokrati, hållbarhet och Saab-koncernens ambitioner på hållbarhetsområdet.