Vätgas på frammarsch i Sverige

Under Almedalsveckan 2024 diskuteras frågan om vätgasens framtid på flera seminarier. För att stimulera tillväxten av fossilfri vätgas efterlyser branschen en tydlig nationell vätgasstrategi och fler satsningar på produktion av fossilfri energi som krävs för att skapa vätgas.

Lars Andersson från Energiföretagen intervjuas (2.36)

Läs även ”Ökat intresse för vit vägas” eller besök Energiföretagens webbplats om vätgas