15 Jan 2020

Inflationen för december något lägre än förväntat

Idag presenterades inflationssiffror (KPIF) för december 2019 som landade in på 1,7 procent. Detta var en ökning med 0,40 procent i jämförelse med november och något lägre än förväntningarna. Charterresor bidrog till ökningen vilket inte var helt oväntat med tanke på de många helgdagarna i jul och nyårshelgen.

Danske Banks chefekonom Michael Grahn kommenterar siffrorna och lyfter även blicken och siar om utvecklingen framåt.