12 Apr 2019

Inflationen sjönk i mars

Inflationen för mars låg in linje med marknadens förväntningar, dock fortfarande en bra bit under Riksbankens egna prognos.

Nyligen kom inflationssiffror för mars som landande in något lägre än februari. Enligt måttet KPIF uppgick inflationen i mars till 1,8 procent mot 1,9 procent i februari. Det här var i stort sett i linje med marknadens förväntningar men en bra bit under Riksbankens inflationsmål och betydligt mer under deras prognos.

Det här var tredje gången i rad som inflationen inte nådde upp till Riksbankens egen prognos. Enligt  Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank kommer därför Riksbanken sannolikt behöva revidera ner sin inflationsprognos senare i april. Däremot återstår det att se om Riksbanken kommer att behålla eller skjuta på sin räntebana.