Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Fed: Räntesänkningar väntas fortfarande vara aktuella

På onsdag kväll lämnar den amerikanska centralbanken, Fed, ett nytt räntebesked. Styrräntan kommer med hög sannolikhet att lämnas oförändrad och man publicerar heller inga nya ekonomiska prognoser.
Därmed ligger allt fokus på Fed-chefen Jerome Powell och vilket tonfall han väljer att slå an under presskonferensen klockan 20.30.

Vi väntar oss att Powell håller fast vid budskapet att det fortfarande är aktuellt med räntesänkningar i år, men han lär också upprepa att det inte är någon brådska att sänka så länge USAs ekonomi är stark. Fed lär även vilja se ytterligare bevis på att inflationen är på väg ner innan man börjar lätta på bromsen.

Vi väntar oss att Fed trots allt sänker räntan tre gånger innan året är slut, med start i sommar. Det finns två huvudskäl till det. Dels visar arbetsmarknaden tecken på att svalna, och inköpschefsindex har pekat på en fallande orderingång i bolagen den senaste tiden. Det andra skälet är att stigande marknadsräntor och en starkare dollar redan gör en del av jobbet åt Fed när det gäller att dämpa efterfrågan och inflation.

Hur reagerar marknaden?

Den senaste tiden har både korta och långa marknadsräntor stigit, och den amerikanska 10-årsräntan har nått nivåer vi inte sett sedan i november. Det speglar en förväntan om att det kommer att dröja innan Fed sänker räntan. Marknaden prisar för närvarande in lite drygt en räntesänkning i USA i år, vilket kan jämföras med sex sänkningar i början av året.


Med tanke på hur snabbt förväntningarna på räntesänkningar i år har dämpats så finns en möjlighet att onsdagens räntebesked kan tolkas som lite mjukare. Det kan räcka att Powell pratar om räntesänkningar snarare än om en räntesänkning i år, så kan det tas emot med lättnad av marknaden.


Skulle Powell i stället antyda att Feds egen prognos från i mars, som indikerade tre räntesänkningar under 2024, inte längre är aktuell, så kan det i stället leda till mer volatilitet i aktier och räntor.