Ludvig Rosenstam Åhman
Ludvig Rosenstam Åhman
Investeringsspecialist, Danske Bank Sverige

19 påminnelser om investerares beteende

 1. Det finns en skillnad mellan investeringars avkastning och investerares avkastning. Investerares avkastning tenderar att vara sämre. Vi är våra egna värsta fiender på börsen.
 2. Vi vill gärna se att den goda utvecklingen i portföljen kommer som ett resultat av vårt fina agerande. Men mer aktivitet tenderar att leda till sämre resultat. Antalet felbeslut ökar med antalet beslut.
 3. Normalt vill vi agera för att lösa ett problem, och många gånger är det rätt. Men vid en börsnedgång är problemet att du förlorar pengar och den naturliga lösningen är att sälja. Det ska du undvika.
 4. Vår hjärna älskar genvägar och tar helst beslut som sparar energi på kort sikt. Det är svårt att vara en bra långsiktig investerare när du är skapad för kortsiktig överlevnad. 
 5. Följ inte flocken. Det är på toppen det känns som bäst och på botten det känns som sämst. Flockbeteendet var en överlevnadsfaktor förr, men det tar livet av portföljen.
 6. På aktiemarknaden gör flockbeteendet att vi dras med i extremerna. Vi säljer om alla säljer och vi köper om alla köper. Kom ihåg att när alla runtomkring gör något dumt, är det fortfarande dumt. 
 7. Marknader kraschar då och då. Dessa krascher kan göra att din strategi kraschar. Investerare tenderar att göra de största misstagen vid de sämsta tillfällena. Kortsiktiga känslor förstör långsiktiga resultat. 
 8. Det är mer smärtsamt att förlora än den positiva känslan av att vinna. Den oproportionerliga aversionen mot förlust är en evolutionär sköld.
 9. När vi levde som jägare och samlare kunde ett dumt misstag innebära döden. Bara de paranoida överlevde. De som inte tog risker. Vi är deras ättlingar.
 10. Vi vill inte köpa bara för att se börsen gå ner. Vi vill inte sälja bara för att se börsen gå upp. Det är plågsamt att behöva ångra beslut i efterhand.
 11. Vi kan förlora pengar snabbt genom att ta för mycket risk, men vi förlorar pengar långsamt genom att ta för lite risk.
 12. Det är lätt att falla för pessimismen i en börsnedgång. Optimism låter som att någon försöker sälja något. Pessimism låter som att någon försöker hjälpa dig.
 13. Vi lägger större vikt vid det som har hänt den senaste tiden. Det är lätt att likställa bra avkastning i närtid med en bra investering framöver. Men så behöver det inte vara. Bra avkastning fram till idag kan ha stulit framtida avkastningspotential.  
 14. Morgan Housel skriver att när börsen sjönk under finanskrisen var det få som sa: ”marknader brukar återhämta sig och nå nya höjder”. Mer populärt var: ”marknader kan falla kraftigt och dessa fall kan göra ont”. Se det större perspektivet i en nedgång. Gör inte bort dig i en uppgång. 
 15. Vi tycker om information som bekräftar vår uppfattning. Det är negativt för våra beslut på börsen. Leta efter information som går emot din åsikt, även om det tar emot.
 16. Eliminera misstag och uppsidan kommer automatiskt. Att fråga dig själv vad du behöver göra för att undvika att vara en dålig investerare kan vara bättre än att fundera över vad du ska göra för att vara en bra investerare. 
 17. Den stora mängden pengar kommer in när börsen går starkt och plockas ut när börsen går svagt. För att undvika att dina känslor urholkar din avkastning gäller det att följa din långsiktiga strategi, oavsett vad som händer på marknaden.
 18. Vi tenderar att ge oss själva beröm för lyckade investeringar men skylla dåliga investeringar på otur. Det ökar hybrisen och minskar ödmjukheten. En dålig kombination.
 19. Det känns tråkigt att fokusera på risken när ingen annan tänker på risken. Ingenting bedövar rationalitet lika mycket som stora doser av enkla pengar, som Warren Buffett sa efter att It-bubblan sprack.