Ludvig Rosenstam Åhman
Ludvig Rosenstam Åhman
Investeringsspecialist, Danske Bank Sverige

Är du diversifierad?

Det är svårt att göra prognoser, särskilt om framtiden. David Epstein slår ett slag för generalister i boken ”Range”. Då vi lever i en föränderlig värld kan det finnas ett värde i att ha expertis inom flera områden. Ett specifikt område kanske inte har samma betydelse i framtiden. Det gäller att du diversifierar din kunskap, då är du redo när förutsättningarna förändras. Precis som en diversifierad portfölj gör dig redo för en osäker framtid. För visst är det svårt att gissa hur framtidens jobbmarknad ser ut, men det är kanske ännu svårare att förutspå vilka tillgångsslag som kommer prestera bäst de kommande åren.

Hantera osäkerheten

Inom tydligt definierade och väl utforskade områden briljerar specialister. Men när osäkerheten ökar blir bredd viktigare. Ju större osäkerhet kring framtida utfall, desto större värde av att vara generalist. Studier kring serieentreprenörer, som agerar i en miljö med högst osäkra utfall, visar på några gemensamma nämnare. De har hög tolerans för tvetydighet, de är bra på att återanvända sådant som redan finns, de kan kombinera olika typer av information på nya sätt, de läser mer (och bredare) än andra och de är bra på att ta hjälp av specialister inom områden som de själva inte behärskar. De är generalister.

Aktiemarknaden är en osäker plats. Det fina med diversifiering är att du minskar osäkerhetens effekt på din portfölj. Under 2010-talet fick du positiv avkastning nästan oavsett hur du valde att investera. Aktier, obligationer, fastigheter. Allt steg i värde. Men det var svårt att veta på förhand. Många gick in i det nya decenniet med en jobbig känsla i magen efter finanskrisen, då nästan alla tillgångar i stället hade kraschat. Inledningen av 2020-talet har präglats av covid-19, krig och en inflationschock. Osäkerhet.

Nobelpristagaren Harry Markowitz har visat att du får en bra riskjusterad avkastning genom att kombinera investeringar med olika karaktär. Risk- och avkastningspotentialen skiljer sig åt för olika tillgångsslag. När korrelationen mellan två tillgångsslag inte är perfekt (de rör sig inte likadant) kan det vara värt att kombinera dem, och därmed minska risken i portföljen. En kombination av tillgångar gör alltså att du sänker risken, eller svängningarna, i portföljen som helhet. Och inte nödvändigtvis på bekostnad av avkastningen. Avkastningen minskar i de flesta fall, men inte lika mycket som risken – således får du en bättre riskjusterad avkastning.

Ta kontroll över känslorna

Kurssvängningar leder till starka känslor, som leder till tankefel. Mindre kurssvängningar dämpar känslorna och hjälper oss undvika tankefel. Det är lätt att drabbas av starka känslor när man som mest behöver hålla känslorna borta, och i stället agera rationellt. Tänk augusti 2011 (eurokrisen), december 2018 (recessionsoro) eller mars 2020 (covid).

Jim Simons är grundare till den kvantbaserade hedgefonden Renaissance Technologies. ”Medallion Fund” är flaggskeppet. Den har gett en avkastning på 66% per år (före avgifter) sen 1988, enligt boken ”The man who solved the market”. Tanken är att besluten ska vara datastyrda, utan mänsklig inblandning. Men inte ens Jim lyckades hålla huvudet kallt när börsen gick ner kraftigt i slutet av 2018. Från sin semester i Beverley Hills ringde han kontoret och sa: ”Borde vi inte köpa skydd på nedsidan?” Som tur var lyckades hans kollegor övertyga honom om att förlita sig på den process de har byggt upp under decennier. Men det är svårt att hantera sina känslor, det gäller även någon som är känd för en hedgefond vars hela idé bygger på att undvika mänskliga misstag.

Genom diversifiering kan vi minska kurssvängningar med tillhörande känslor. Permanent förlust av kapital är en mer relevant risk än hur mycket portföljen skiftar i värde. I alla fall om du frågar investeringslegender som Warren Buffett och Howard Marks. Men portföljens svängningar kan leda till att du säljer vid fel tillfälle, vilket i sin tur innebär en permanent förlust. Svängningarna blir därför en högst relevant risk, och diversifiering minskar den risken.