mynt
Ludvig Rosenstam Åhman
Ludvig Rosenstam Åhman
Investeringsspecialist, Danske Bank Sverige

Det andra sidan av myntet

När vi gör en investering vill vi gärna få bekräftelse på att det var ett bra beslut, och därför letar vi efter information som stärker vårt beslut. Ofta helt omedvetet. Det blir ett problem om det senare visar sig vara ett dåligt beslut. En stark tro på en specifik investering leder till ökat risktagande, och det straffar sig när saker börjar gå i fel riktning. Enligt Warren Buffett är människor exceptionellt bra på att tolka all ny information på ett sätt så att vår uppfattning håller sig intakt.

Sociala medier hjälper dig inte att fatta bättre beslut

Du kanske omedvetet bortser från åsikter som är annorlunda än din. Även om majoriteten av alla åsikter går emot din syn kan du ändå ha uppfattningen att alla är av samma åsikt som du. Det förklarar varför två personer med olika åsikter kan se samma bevis och ändå känna att de båda har fått sin syn bekräftad. Om du bara fokuserar på den ena sidan av myntet kan du börja tolka alla negativa nyheter som ett tillfälle att öka insatserna. Men bortser du från problemen kanske du i slutändan sitter med en investering som har gått dåligt över en längre tid, och därmed förlorat en stor del av värdet. Det är ofta i den situationen som många säljer med förlust. Den heta investeringen känns inte längre lika het.

Att automatiskt förkasta något som motsäger det vi tror på är ett bra sätt att tillfredsställa hjärnans behov av ordning. Allt blir konsekvent och i linje med den uppfattning vi redan har. Det är ett sätt att förenkla den komplexa värld som vi lever i. Sociala medier bidrar till tendensen. Eftersom de är programmerade att ge mer av det du visat intresse för kommer du få mer och mer information som stärker din tes. Oavsett om tesen är rätt eller inte. Dessa medier är optimerade för att fånga vår uppmärksamhet, inte för att hjälpa oss att fatta bra beslut.

Våra hjärnor föredrar genvägar

I ”Confirmation Bias, Overconfidence, and Investment Performance” (2010) undersökte författarna hur aktieforum påverkar investerares beslutsfattande och resultat. 502 enkäter från investerare i Sydkorea analyserades. Man skulle kunna tro att den här typen av forum är bra för investerare, för man får tillgång till mycket information gratis. Men i studien visar det sig att de som är inne på olika aktieforum framför allt är där för att få sin åsikt bekräftad. Och det är negativt för deras beslut och resultat. Det är inte de mest nyanserade diskussionerna som pågår i forum, eller i sociala medier. Eventuella risker har svårt att ta plats bland alla möjligheter som lyfts fram.

Våra hjärnor föredrar att ta genvägar. Det är ett sätt att spara energi som behövs för att fatta snabba beslut under press – som när ett lejon hoppar fram från det höga gräset. Att utvärdera saker kräver mental energi. Under majoriteten av den mänskliga historien har det funnits sparsamt med ny information under en livstid. Förr var våra beslut dessutom i högre grad en fråga om liv eller död. Nu får vi ständigt ny information och måste göra många val varje dag. Vi kan inte lägga lika mycket energi på varje beslut. Vår naturliga tendens blir därför att ta genvägar.

Charlie Munger hade en gyllene regel som han försökte leva efter – han var inte berättigad att ha en åsikt om han inte kunde argumentera emot sin åsikt lika bra som han kunde argumentera för den. Det är en bra princip, som kan rädda dig från förluster. Försök att se den andra sidan av myntet.