Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

ECB avslutar stödköp tidigare än väntat och signalerar höjning av räntan

Den europeiska centralbanken, ECB:s nya signaler var att döma av marknadsreaktionerna som något mer ”hawkish” än väntat. Det var åtminstone marknadernas tolkning där man uppenbarligen tog sikte på att obligationsköpprogrammet APP (Asset Purchase Programme) kommer att trappas ner under andra kvartalet 2022 till EUR 20 miljarder i juni och därefter avslutas under tredje kvartal vilket är något tidigare än man aviserat vid föregående möte.

PEPP-köpen (Pandemic Emergency Purchase Programme) avlutas som väntat nu i mars och innehavet kommer därefter hållas oförändrat minst till och med 2024. Bakgrunden är att PEPP sjösattes för att ytterligare öka obligationsköpen under pandemin utöver de i det ordinarie APP, men nu avslutas det alltså.

I den tidigare bedömningen att styrräntan skulle ligga still eller sänkas tog man nu bort utsikterna för en sänkning. ECB säger i stället att räntan kan börja höjas ”något” efter det att APP avslutats men att höjningarna kommer att ske ”gradvis”. Vi i Danske Bank bedömer som tidigare att ECB höjer styrräntan i december och sedan februari och att man sedan är färdig. Man har i och med det tagit upp styrräntan ur negativt territorium. Som väntat höjdes inflationsutsikterna kraftigt för 2022 för att därefter falla tillbaka till nära 2 procent 2023 och 2024. Tillväxtutsikterna sänktes för i år.

Det här ändrar inte vår hållning när det gäller Riksbanken. Vi bedömer sedan tidigare att kommande höjningar från ECB samt den stigande inflationen i Sverige medför att Riksbanken börjar höja reporäntan med 25 räntepunkter i februari 2023 och att man därefter gör ytterligare två lika stora höjningar under året. Vi behöver väl dock knappast påpeka att osäkerheten är stor om hur läget ser ut om ett år och att detta är – som Riksbanken brukar uttrycka det – ”en prognos och inget löfte”.