Ludvig Rosenstam Åhman
Ludvig Rosenstam Åhman
Investeringsspecialist, Danske Bank Sverige

Kan ökande utdelningar öka ditt tålamod?

Utdelningsaktier är populära. Med all rätt. Utdelningar har visat sig utgöra en stor del av totalavkastningen på börsen över tid. En utdelningsstrategi kan även minska din aktivitetsbias. Vår naturliga tendens att tro att vi åstadkommer mer genom att agera än när vi inte gör någonting. Genom att agera uppnår vi resultat är lätt att tänka, men det sambandet gäller inte alltid på börsen. Utdelningar ger incitament att hålla kvar vid dina aktier när marknaden går ner – om du säljer aktierna förlorar du även utdelningen.

Dividend Kings

På den amerikanska börsen finns så kallade ”Dividend Kings”. Det är bolag som har ökat utdelningen 50 år i rad – 54 stycken i skrivande stund. Johnson & Johnson, Coca-Cola och Walmart är några exempel. Hur har de lyckats med det? Troligtvis genom att ha starka balansräkningar, vilket har gjort att de klarat sig igenom svåra perioder. För svåra perioder finns det många av under en 50-årspersiod. Ju mer man har finansierat sina tillgångar med eget kapital i stället för skulder, desto större är förmågan att stå emot framtida förluster. Bolag med starka balansräkningar har bättre förutsättningar att ta sig igenom tuffa tider och kanske till och med komma ut starkare på andra sidan, jämfört med mindre starka konkurrenter.

En sänkt eller tillbakadragen utdelning är ofta negativt för aktiekursen. Inte nog med att du förlorar din utdelning, du tappar även värdet på ditt innehav. Därför gäller det att fokusera på bolag som kan bibehålla utdelningen. Det räcker inte med hög direktavkastning – en hög utdelning i förhållande till aktiekursen. Du måste även fundera över om det är troligt att bolaget kommer kunna behålla, eller ännu bättre, öka utdelningen över tid.

I boken ”Get Rich with Dividends” beskriver Marc Lichtenfeld vikten av att inte bara fokusera på direktavkastning utan att ta hänsyn till utdelningsökning och utdelningsandel. En utdelningsökning på minst 10% ger bra effekt med ränta-på-ränta effekten skriver han. Utdelningsökningar tyder på att bolaget har stabila kassaflöden och en ledning som ser till aktieägarnas bästa. När det gäller utdelningsandel vill Litchenfeld att bolaget delar ut max 75% av kassaflödet – han fokuserar på kassaflöde i stället för vinst, då vinsten inte är lika pålitlig. Att kunna öka utdelningen över tid är en viktig ingrediens vid utdelnigsinvestering, och därför behöver du säkerställa att bolaget har utrymme för det.

Agera mindre

Brad Barber och Terrance Odean (2000) studerade data för hur 66 465 hushåll hanterade sina portföljer mellan 1991–1996. Det visade sig att de som var mest aktiva fick en avkastning på 11,4 procent per år, medan index gav en avkastning på 17,9 procent. Snitthushållet hade en avkastning på 16,4 procent. När aktiemarknaden svänger upp eller ner, samtidigt som ny information kommer i alla kanaler, blir det svårt att sitta passiv. Vi vill gärna agera, trots att vi ofta tjänar på inaktivitet. Ska du dra nytta av effekten av återinvesterade utdelningar över tid gäller det att stanna kvar på marknaden när det svänger.

Vissa utdelningsinvesterare har som mål att kunna leva på utdelningarna från aktieportföljen. Det kan minska aktiviteten bland dessa investerare, vilket är positivt. Ett fokus på utdelningar kan vara ett sätt att öka tålamodet och fokusera på att vara långsiktig i stället för att tajma marknaden. Men därmed inte sagt att utdelningsbolag ska utgöra merparten av en portfölj. Olika bolag har olika egenskaper som passar för olika marknadsklimat. Genom att blanda är du redo oavsett vad marknaden hittar på för stunden.

Vill du höra mer om utdelningsaktier? Lyssna på vårt senaste poddavsnitt.