Ludvig Rosenstam Åhman
Ludvig Rosenstam Åhman
Investeringsspecialist, Danske Bank Sverige

Krönika: Risk är det du inte ser

Årets julrim
2023 är snart till ända, och på börsen kan allt hända. I år har tyvärr många småbolagsinvesterare blivit brända. Men tappa inte modet, och framför allt inte rodret. Du ska styra mot lång sikt. Det är en investerares plikt. Du kan öka din aktivitet i hopp om att göra plånboken fet, men om du är för hattig kommer du bli fattig. Det är en naturlag skriven i sten. Ungefär som när Newton fick ett äpple på sitt ben. Eller var det i huvudet? Det är nog ingen som riktigt vet, men köp inte en investering som är het. Att köpa högt och sälja lågt är en historia gammal som granens bark, nästan lika tragisk som den om Noa och hans ark. Warren Buffett brukar likna det vid att vara pokerbordets fisk. Nu vill jag skriva några ord om risk.

Du kan inte förutspå, men du kan förbereda

Jag har precis läst ”Same as ever” av Morgan Housel (bra boktips i jultider). Han skriver bland annat om risk och prognoser. Det är välkänt att människor är dåliga på att göra prognoser, men det stämmer inte helt. Vi är ganska bra på att göra vissa prognoser – vi kan säga ungefär hur vädret kommer bli de allra flesta veckorna. Däremot är vi dåliga på att förutspå oväntade händelser, och att kunna förutspå dem hade gjort mest nytta. För när ingen ser en händelse komma är ingen förberedd på den, och skadorna blir större när den inträffar. Det är det som är problemet med prognoser. De fungerar sällan när de behövs som mest.

Risk är det som blir över när du har tänkt på allt. Det som blir över är det du inte ser – och dessa händelser tenderar att påverka dina investeringars avkastning mest. Tänk en global pandemi eller en oväntad naturkatastrof. Svårt att förutspå, men du kan förbereda dig själv genom att sprida riskerna och ha en portfölj som du tror på även om det oväntade händer. Händelsen kan påverka dina investeringar på kort sikt, men du måste ändå ha förtroende för din strategi på lång sikt.

Sprid risken inför 2024

Det som avgör avkastningen är inte vad du köper eller vad du säljer, utan vad du äger. Det är vad du äger mellan transaktionerna som skapar din avkastning. Det är inte transaktionerna som skapar avkastningen. För att dra nytta av riskspridning måste du lära dig att acceptera att du alltid kommer ogilla delar av portföljen. Du kommer alltid äga investeringar som går sämre än andra i din portfölj. Och det känns ju dumt att äga det som går sämre, varför inte bara äga mer av det som går bra? Jo, för att dina bra investeringar förr eller senare kommer gå dåligt, och om du inte längre äger dina dåliga investeringar har du ingenting kvar som går bra.

Det är vanligt att investerare letar efter tillgångsslaget, regionen eller sektorn som har stigit i pris den senaste tiden. Det är den eviga jakten på avkastning, som leder till sämre avkastning. Fokusera i stället på hur en investering kan bidra till portföljen. Låt alltid portföljen bestå av flera olika tillgångsslag, regioner och sektorer. Olika marknadsklimat gör att olika investeringar utvecklas olika. Om du kombinerar dem till en portfölj blir resan bättre över tid. Det kallas dessutom för en gratislunch, då du kan minska risken utan att minska avkastningsförväntningarna. Gratis är gott – och med dagens räntenivåer kanske ännu godare under 2024.