Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator juni 2020

Prisutveckling på bostadsrätter juni 2020
Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar på en uppgång av priserna i juni med 2 % (1,8 procent säsongsrensat). Detta innebär att prisuppgången som visades i bankens halvmånadsuppdatering stod sig månaden ut. Vanligtvis går omsättningen ned under juni, denna gång däremot, syns en uppgång jämfört med maj. Troligtvis beror det på att hushållen varit mer avvaktande under våren än vad man hade varit om inte Covid-19 hade slagit till.

Nästa siffra från Valueguard publiceras fredagen den 17 juli kl. 06.00

Prisutvecklingen kommande månader
Under början av krisen syntes en nedgång i priserna på bostadsrätter på ungefär 6 procent, med juniutfallet däremot, så innebär det att mer än hälften av nedgången har återhämtats under maj-juni. Under sommarmånaderna blir det vanligtvis lugnare aktivitet på bostadsmarknaden men Danske Bank väntar sig ändå en fortsatt stabilisering av priserna. Det största tappet är troligtvis redan gjort och återhämtningen till prisnivån som var innan virusspridningen kommer att fortsätta under hösten. Däremot kvarstår givetvis riskerna på arbetsmarknaden och stora osäkerheten kring virussituationen. Skulle situationen bli mer långvarig än väntat kan detta också att spilla över på ökad försiktighet bland hushållen vilket i sin tur kan komma att påverka bostadsrättspriserna ytterligare

– För andra månaden i rad fortsatte priserna på bostadsrätter i Stockholms kommun att öka, nu till och med i lite snabbare takt och med hög omsättning. Beskedet från Riksbanken om att man lämnar styrräntan oförändrad i kombination med att fler semestrar hemma i år, gör sannolikt att hushållen kommer att ägna mer tid åt bostadsfunderingar den här sommaren, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank i Sverige.

Se även Boprisindikatorn från maj.