Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Inflationssiffror för december – högre än förväntat

Idag presenterade SCB inflationssiffror för december 2022 som kom in högre än förväntat. Prisökningstakten i Sverige var 10,2 procent vilket är den högsta nivån sedan 1991. Det här kommer sannolikt innebära att Riksbanken höjer styrräntan i februari med 0,50 procentenheter och med ytterligera 0,25 procentenheter i april, enligt Danske Banks chefekonom Michael Grahn.